Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verloskunde

Bijbeltekst(en)

9Waarom schreeuw je nu?

Heb je soms geen koning meer,

of is je raadgever verdwenen,

dat je ineenkrimpt van pijn, als in barensnood?

10Krimp ineen en schreeuw het uit, vrouwe Sion,

krimp ineen als een vrouw die baren moet.

Je zult de stad moeten verlaten

en gaan leven op het veld.

Je zult naar Babel gaan,

en daar zul je worden bevrijd,

uit de handen van je vijanden

worden vrijgekocht door de HEER.

11Nu lopen vele volken tegen je te hoop,

ze zeggen: ‘Laat Sion maar worden ontwijd,

wij zijn er graag getuige van!’

12Maar ze weten niet wat de HEER met hen voorheeft,

ze hebben geen inzicht in zijn besluit:

dat Hij hen verzameld heeft als graan op de dorsvloer.

13Vrouwe Sion, dors hen.

Ik geef je hoorns van ijzer

en hoeven van brons,

je zult die volken vertrappen.

Wat ze hebben buitgemaakt zal voor de HEER zijn,

aan de Heer van de hele aarde komt hun vermogen toe.

14Kerf nu je lichaam, krijgszuchtige vrouw, als teken van rouw;

onze muren worden belegerd,

en hij die Israël leiden moet

wordt met een staf in het gezicht geslagen.

Micha 4:9-14NBV21Open in de Bijbel

In het Oude Testament treffen we ‘barensnood’ vaak aan als een beeld voor de angst van de bevolking bij een vijandelijke dreiging. Zo ook hier in Micha. De inwoners moeten Jeruzalem verlaten en als ballingen naar Babylonië vertrekken. Toch laat God zijn volk niet zonder hoop gaan: ze moeten juist naar Babel om daar door God bevrijd te worden. Door het oordeel en het lijden heen naar de bevrijding.  

Paulus verbreedt later het beeld van barensnood van Israël naar de hele schepping: de schepping die nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt (Romeinen 8:22). Ook hier is perspectief: de geboorte van Gods nieuwe wereld. 

Over welke problemen of vragen ‘zucht’ jij weleens? Waar zie je dan naar uit? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons