Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Verenigde naties

Bijbeltekst(en)

Het koningschap van de HEER

1Eens zal de dag komen

dat de berg met de tempel van de HEER

rotsvast zal staan,

verheven boven de heuvels,

hoger dan alle bergen.

Volken zullen daar samenstromen,

2machtige naties zullen zeggen:

‘Laten we optrekken naar de berg van de HEER,

naar de tempel van Jakobs God.

Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen,

en wij zullen zijn paden bewandelen.’

Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht,

vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.

3Hij zal rechtspreken tussen machtige volken,

over grote en verre naties een oordeel vellen.

Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers

en hun speren tot snoeimessen.

Geen volk zal meer het zwaard trekken tegen een ander volk,

geen mens zal nog de wapens leren hanteren.

4Ieder zal zitten onder zijn wijnrank

en onder zijn vijgenboom,

door niemand opgeschrikt,

want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.

5Laat andere volken hun eigen goden volgen –

wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God,

voor eeuwig en altijd.

6Als die dag gekomen is – spreekt de HEER –

zal Ik de kreupelen verzamelen,

de verstrooiden bijeenbrengen,

verenigen wie Ik onheil heb gebracht.

7De kreupelen zal Ik sparen,

van de verdrevenen maak Ik een groot volk,

en op de Sion zal de HEER hun koning zijn,

van nu tot in eeuwigheid.

8En jij, wachttoren over de kudde, vesting van Sion,

jij zult je vroegere heerschappij herkrijgen,

aan jou, Jeruzalem, behoort het koningschap toe.

Micha 4:1-8NBV21Open in de Bijbel

Toen de Verenigde Naties in 1945 werden opgericht, speelde deze tekst over vrede tussen de volken een belangrijke rol. De tekst staat ook op een gedenksteen bij het VN-gebouw in New York.  

Het vergezicht van Micha is een geweldige belofte van een goede toekomst, niet alleen voor Israël, maar voor alle volken. Rusland en Oekraïne die in harmonie met elkaar leven. Een einde aan de spanningen tussen China en Hongkong. Nooit meer handelsoorlogen, cyberterrorisme of aanslagen op bruiloften. Dat daarvoor eerst nog iets fundamenteel moet veranderen maakt Micha duidelijk: God moet komen om eerlijk te oordelen en recht te spreken. Maar het gevolg van die rechtspraak is ook duidelijk: ‘Geen mens zal meer weten wat oorlog is.’  

Zie je het al voor je? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons