Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Valse profeten zorgen voor valse gerustheid

Bijbeltekst(en)

5Dit zegt de HEER over de profeten die mijn volk misleiden, die over vrede praten zolang ze maar iets te eten krijgen en die iedereen die hen niet op hun wenken bedient de oorlog verklaren: 6Voor jullie zal het een nacht zijn zonder visioenen, donker en zonder voorspellingen. Voor die profeten zal de zon ondergaan en zal de dag veranderen in duisternis. 7De zieners zullen zich schamen, de waarzeggers te schande staan; ze zullen beschaamd hun mond bedekken, want God geeft geen antwoord. 8Ik daarentegen ben vervuld van kracht, ik heb de geest van de HEER, ik ben rechtvaardig en ik heb de moed om aan Jakob zijn wandaden bekend te maken, en aan Israël zijn zonde.

9Hoor toch wat volgt, leiders van het volk van Jakob en heersers van het volk van Israël, jullie die de gerechtigheid verafschuwen en al wat recht is krom maken, 10die Sion bouwen op bloed en Jeruzalem op onrecht. 11De leiders spreken er recht in ruil voor geschenken, de priesters geven onderricht tegen betaling, de profeten voorspellen voor geld, terwijl ze zich op de HEER beroepen en zeggen: ‘De HEER is toch in ons midden? Ons zal geen onheil treffen.’ 12Daarom, door jullie toedoen, zal de Sion als een akker worden omgeploegd, zal Jeruzalem een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel.

Micha 3:5-12NBV21Open in de Bijbel

Micha is een profeet die opkomt tegen sociaal onrecht. Hier spreekt Micha de leiders opnieuw aan. Ze hebben grote bouwprojecten in de stijgers staan, maar die gaan ten koste van de mensen: Sion en Jeruzalem worden  gebouwd op bloed en onrecht (vers 10). 

Bovendien viert corruptie hoogtij: rechters laten zich omkopen, priesters geven alleen uitleg tegen betaling en profeten praten mensen naar de mond. En dan zeggen ze ook nog dat God het wel goed vindt…  

De leiders zouden beter moeten weten. Het volk wordt de dupe van hun onrecht. Jeruzalem zal een ruïne worden.  

Durf jij je stem te laten horen tegen sociaal onrecht? Hoe doe je dat of zou je dat willen doen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons