Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lijden door leiders

Bijbeltekst(en)

12Ik zal je bijeenbrengen, Jakob, je in je geheel bijeenbrengen.

Ik zal verzamelen wat er van Israël over is, Ik zal het verzamelen.

Ik zal ze samenbrengen als schapen en geiten

binnen de omheining, als een kudde in de wei;

het zal daar gonzen van de mensen.

13Hij die een bres slaat gaat voorop,

ze breken uit, ze trekken door de poort,

ze gaan erdoor naar buiten.

Hun koning gaat hun voor,

de HEER gaat aan het hoofd.

1En ik zei: Hoor toch, leiders van Jakob, hoor, heersers van het volk van Israël! Jullie moeten het recht toch kennen? 2Maar jullie haten het goede en houden van het kwaad. Jullie stropen mijn volk de huid af en rukken het vlees van hun botten. 3Het vlees hebben ze gegeten, de huid afgestroopt, de botten gebroken. Als vlees om te koken, als vlees voor de pot hebben ze mijn volk in stukken gehakt. 4Als ze dan tot de HEER om hulp roepen, zal Hij hun niet antwoorden. Hij zal zijn gelaat voor hen verbergen vanwege het kwaad dat ze begaan.

Micha 2:12-3:4NBV21Open in de Bijbel

God komt op voor zijn volk. Als de leiders het niet doen, dan zal Hij zelf zijn volk bijeenbrengen. Micha 2:12 roept het beeld van een herder op. En in het volgende vers wordt God als een goede koning beschreven.  

In die hoedanigheid zal God over de leiders oordelen. Juist zij moeten het goede voorbeeld geven en op het volk passen. Maar in plaats van op een herder lijken ze op een stel roofdieren of zelfs kannibalen, die hun eigen mensen eten.  

De leiders hebben een grote verantwoordelijkheid en daarom is God ook extra streng voor hen.  

Hoe kun jij een goed voorbeeld zijn voor de mensen om je heen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons