Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Expansiedrift

Bijbeltekst(en)

1Wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer, dat ligt in hun macht. 2Willen ze een veld? Ze roven het! Willen ze een huis? Ze nemen het! Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. 3Daarom – dit zegt de HEER: Over dit volk zal Ik onheil brengen, een onheil dat jullie niet kunnen afschudden en waaronder jullie gebukt zullen gaan. Er wacht jullie een tijd van verschrikking! 4Dan zal dit over jullie worden gezegd, dan zal deze weeklacht klinken:

‘Het is voorbij!’ zal men zeggen.

‘We zijn reddeloos verloren.

Ons erfdeel wordt verkwanseld,

het wordt ons ontnomen,

ons land onder afvalligen verdeeld.’

5Daarom krijgen jullie niets: niemand zal voor jullie het lot werpen wanneer het land wordt verdeeld onder het volk van de HEER.

Micha 2:1-5NBV21Open in de Bijbel

Een brutaal mens heeft de halve wereld, luidt het gezegde. De mensen die in vers 1 en 2 beschreven worden, hebben macht en bedenken al voor ze ’s morgens opstaan hoe ze nog meer kunnen pakken.  Ze laten zich door niets en niemand tegenhouden. Kunnen ze dan nog wel gestopt worden? 

Vandaag begint Advent: de tijd van verwachting. We kijken uit naar dat kleine kindje Jezus. Zo machteloos tegenover die ‘brutalen’. Maar met zijn komst begint een nieuwe werkelijkheid: het koninkrijk van God. Een koninkrijk waarin gerechtigheid en eerlijkheid zegevieren. En wanneer God in zijn koninkrijk het land verdeelt, krijgt iedereen zijn deel.  

Waar kijk jij vooral naar uit in de adventstijd? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons