Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Christus houdt van ons

Bijbeltekst(en)

35Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat geschreven: ‘Om U worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij Hem die ons zijn liefde heeft bewezen. 38Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus, onze Heer.

Romeinen 8:35-39NBV21Open in de Bijbel

Liefde van God

Liefde is het allerbelangrijkste, staat er in de Bijbel. Liefde tussen mensen, en ook de liefde van God. God belooft dat zijn liefde voor mensen nooit zal ophouden. Als je je eenzaam voelt, kan het een troostrijke gedachte zijn dat je geliefd bent door God. In de Bijbel staan veel teksten over Gods liefde voor ons.

Lees verder

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons