Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Je moet ook van je vijanden houden

Bijbeltekst(en)

43Jullie hebben gehoord dat gezegd werd: “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” 44Dit zeg Ik daarover: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen; 45alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 46Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft? Doen de tollenaars niet net zo? 47En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan? Doen de heidenen niet net zo? 48Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

Matteüs 5:43-48NBV21Open in de Bijbel

Opdracht voor vandaag

Het woord ‘vijanden’ staat misschien ver van je af. Denk eens na over mensen in jouw omgeving die jij niet meteen begrijpt. Of denk eens aan mensen met wie je niet zo goed door een deur kunt. Probeer deze week eens juist voor hem of haar te bidden.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons