Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn

Bijbeltekst(en)

4De hele vergadering stemde ermee in, want het volk achtte het juist.

5David riep heel Israël bijeen, vanaf de grensrivier van Egypte tot aan Lebo-Hamat, om de ark van God uit Kirjat-Jearim op te halen. 6Samen met de Israëlieten ging hij naar Baäla, naar Kirjat-Jearim in Juda, om de ark van God op te halen, de ark van de HEER, waaraan een bijzondere naam verbonden is, namelijk van Hem die op de cherubs troont. 7Op een nieuwe wagen reden ze de ark van God weg uit het huis van Abinadab. De wagen werd geleid door Uzza en Achio.

1 Kronieken 13:4-7NBV21Open in de Bijbel

Opdracht voor vandaag

Lees het Bijbelgedeelte vandaag een paar keer door.
Welk aspect van de liefde spreekt je het meest aan?

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons