Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Eet en drink, want morgen leven we 

Bijbeltekst(en)

16Laat u daarom door niemand iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. 17Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is van Christus. 18Laat u niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of verblind door hun eigen bedenksels menen heel wat te zijn. 19Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, van waaruit God het hele lichaam, door gewrichtsbanden en pezen ondersteund en bijeengehouden, doet groeien. 20Als u met Christus dood bent voor de machten van de wereld, waarom laat u zich dan geboden opleggen alsof u nog in de wereld leeft? 21‘Niet aanraken! Niet proeven! Afblijven!’ – 22het zijn menselijke voorschriften en instructies over zaken die door het gebruik vergaan. 23Dat moet allemaal voor wijsheid doorgaan, maar het is zelfbedachte vroomheid, zelfvernedering en verachting van het lichaam; het heeft geen enkele waarde en dient alleen maar tot eigen bevrediging.

1Als u nu met Christus tot leven bent gewekt, streef dan naar wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God. 2Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u in luister verschijnen, samen met Hem.

Kolossenzen 2:16-3:4NBV21Open in de Bijbel

De oudtestamentische regels voor eten en feesten hadden als doel om het hele leven doordrongen te laten zijn van Gods heiligheid. Ook in de christelijke gemeenschappen ontstonden al gauw allerlei regels en ‘maniertjes’. Maar volgens dit stukje is dat allemaal niet toereikend. Paulus vergelijkt het met schaduwen: het is net alsof je altijd naar de schaduw van iets hebt gekeken, maar nu ineens het voorwerp zelf ziet. Wetten en regels gaven wel een indruk van hoe het leven met God eruitziet, maar als we ze dwingend gaan opleggen, missen we datgene waar het werkelijk om gaat: een leven met Christus.

Welke regels helpen u om iets van God te ervaren? Zijn er ook regels die daarbij juist in de weg staan? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons