Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Blijmoedig lijden

Bijbeltekst(en)

Strijd in dienst van Christus

24Ik ben verheugd dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog ontbreekt aan het lijden omwille van Christus, ten behoeve van zijn lichaam, de kerk, 25waarvan ik dienaar geworden ben. Met het oog op u heeft God mij die dienende taak toevertrouwd, opdat zijn boodschap in al haar volheid verkondigd wordt: 26het goddelijk geheim dat in alle eeuwen en voor alle generaties verborgen is geweest, maar nu aan zijn heiligen onthuld is. 27Aan hen heeft God bekend willen maken hoe luisterrijk dit geheim is voor alle volken: Christus is in u, Hij is uw hoop op goddelijke luister. 28Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen. 29Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

1Ik wil dat u weet hoe zwaar de strijd is die ik voor u en de gelovigen in Laodicea voer, en voor alle andere gelovigen die mij nog nooit in levenden lijve hebben gezien. 2Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods geheim: Christus, 3in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.

4Dit alles schrijf ik opdat niemand u met fraaie redeneringen op een dwaalspoor brengt. 5Want hoewel ik lijfelijk niet aanwezig ben, ben ik in de geest wel bij u, en ik zie met vreugde hoe hecht u met elkaar verbonden bent en hoe onwrikbaar uw geloof in Christus is.

Kolossenzen 1:24-2:5NBV21Open in de Bijbel

Ontbreekt er iets aan het lijden van Jezus? Wat bedoelt Paulus hier? Waarschijnlijk gaat het hier minder om Jezus’ lijden aan het kruis, en meer om het lijden dat voortkomt uit het volgen van Jezus. Soms omdat je andere keuzes maakt dan je omgeving, waardoor je jezelf buiten de groep plaatst. Maar in sommige situaties ook heel fysiek en lichamelijk, door marteling of gevangenschap. In Handelingen 23 beschrijft Paulus hoe hij voor Jezus heeft geleden: van schipbreuk tot marteling, van gestenigd worden tot gebrek aan slaap, eten en drinken.

‘Ik ben blij dat ik nu voor u lijd,’ lezen we in vers 24. Wat voor redenen geeft Paulus hiervoor? Kunt u zich daar iets bij voorstellen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons