Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Sterven en leven 

Bijbeltekst(en)

Met Christus begraven en tot leven gewekt

6Leef in eenheid met Christus Jezus, nu u Hem als uw Heer aanvaard hebt. 7Blijf in Hem geworteld en gegrondvest, houd vast aan het geloof dat u geleerd is en wees vervuld van dankbaarheid. 8Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. 9Want in Hem is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig, 10en in uw eenheid met Hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. 11In Hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus, door alles wat aards in u is af te leggen. 12Toen u gedoopt werd bent u immers met Hem begraven, en met Hem bent u ook tot leven gewekt, doordat u gelooft in de kracht van de God die Hem uit de dood heeft opgewekt. 13U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. 14Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, nietig verklaard en het weggedaan door het aan het kruis te nagelen. 15Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Kolossenzen 2:6-15NBV21Open in de Bijbel

In de brief komt de verbondenheid met Jezus meerdere keren aan de orde. Aan het begin van de brief heeft Paulus het bijvoorbeeld over ‘de gelovige broeders en zusters die één zijn in Christus’. En hier, in vers 7, gebruikt Paulus drie beelden om deze verbondenheid te beschrijven: ‘geworteld’ (als een plant), ‘gegrondvest’ (als een bouwwerk) en ‘houd vast aan’ (als een verplichting die je bent aangegaan). De Kolossenzen worden aangespoord om niet in te gaan op mensen die zeggen dat ze zich op andere mensen, machten of krachten moeten richten, maar om gefocust te blijven op Jezus, ondanks alles.

Welke van de drie beelden verbeeldt het beste hoe u zich verbonden weet met Jezus? Waarom? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons