Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Voorbeeldig 

Bijbeltekst(en)

Israëls liefde afgedwongen

1De HEER zei tegen mij: ‘Heb nogmaals een vrouw lief, een vrouw die ondanks de liefde van haar man toch overspelig is, net zoals de HEER de Israëlieten liefheeft hoewel zij zich op andere goden richten en uit zijn op de lekkernijen in hun tempels.’ 2Ik kocht zo’n vrouw voor de prijs van vijftien sjekel zilver en anderhalve ezelslast gerst. 3Ik zei tegen haar: ‘Je zult geruime tijd in huis moeten blijven, je zult geen overspel kunnen plegen en je met geen man inlaten. Ook ik zal niet met je slapen.’ 4Zo zullen de Israëlieten geruime tijd verstoken blijven van koning en leiders, van offers en gewijde stenen, van orakels en huisgoden. 5Dan zullen ze tot inkeer komen en weer verlangen naar de HEER, hun God, en hun koning David; zo zullen ze zich uiteindelijk vol ontzag aan de HEER en zijn goedheid onderwerpen.

Hosea 3:1-5NBV21Open in de Bijbel

In de tekst van gisteren lazen we dat God zijn geliefde, zijn volk, wil meenemen naar een afgelegen plek, ver weg van hun ‘minnaars’. Zij zullen dan alleen God zien en horen, en weer naar hem verlangen. Weer moet Hosea dit plan uitbeelden met zijn eigen leven: hij moet nog een keer met andere overspelige vrouw trouwen, en haar huisarrest geven. Voor ons kan dat wrang klinken: een man die zijn vrouw thuis opsluit. Maar dit voorbeeld staat symbool voor de manier waarop het volk afstand moet doen van alle afleiding, zodat zij niet meer verleid worden om te offeren aan andere goden.

Van welke dingen zou u afstand willen doen, omdat ze u steeds weer afleiden van God?  

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons