Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De HEER is trouw, ondanks ontrouw 

Bijbeltekst(en)

1Maar eens zullen er zo veel kinderen van Israël zijn als er zand is bij de zee, dat niet te meten en niet te tellen is. En waar tegen hen gezegd is: ‘Jullie zijn mijn volk niet meer,’ zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd. 2Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël weer bijeenkomen en één leider aanstellen. Op de grote dag van Jizreël zullen ze als zaad uit de aarde opschieten. 3Dan noemen jullie je broeders weer Ammi en je zusters weer Ruchama.

Israëls ontrouw beantwoord met liefde

4Klaag jullie moeder aan! Klaag haar aan! Want zij is mijn vrouw niet meer en Ik ben haar man niet meer. Laat ze die hoerige opschik wegdoen van haar gezicht, de tekens van overspel tussen haar borsten weghalen. 5Anders zal Ik haar uitkleden, haar zo naakt laten staan als toen ze geboren werd; anders maak Ik haar dor als een woestijn, als een land van grote droogte, en laat Ik haar omkomen van dorst. 6Ook ontferm Ik me niet over haar kinderen, want ze zijn geboren uit overspel. 7Overspelig was immers hun moeder; de vrouw die hen gedragen heeft leefde in schande. Ze zei: ‘Ik ga achter mijn minnaars aan, want zij zorgen voor mijn eten en drinken, voor wol en vlas, olie en wijn.’

8Daarom zal Ik haar met een doornhaag de weg versperren, met een muur zal Ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. 9Als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan kan ze hen niet bereiken; ze zoekt maar kan hen niet vinden. Dan zal ze zeggen: ‘Ik ga terug naar mijn eigen man, want toen had ik het beter dan nu.’

Hosea 2:1-9NBV21Open in de Bijbel

De namen die Hosea aan zijn kinderen moet geven van God zijn haast niet te (ver)dragen. Stelt u zich eens voor dat u door het leven moest gaan met een naam die dit betekent: ‘iemand die geen ontferming ontvangt’! Gelukkig belooft God dat de namen ooit zullen veranderen: ondanks de ontrouw van het volk, blijft God trouw. Dan heet het kind ‘hij die ontferming ontvangt’. Want God is met ontferming bewogen. En daarom zullen er andere tijden komen. Een tijd waarin de mensen van Israël en Juda kinderen van God genoemd zullen worden.

Als u een naam kon kiezen die laat zien wat God voor u betekent, welke naam zou dat dan zijn?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons