Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gekrenkte liefde 

Bijbeltekst(en)

10Zij beseft niet dat Ik het was die haar graan, wijn en olie gaf. Het zilver en goud waarmee Ik haar verrijkte, werd besteed aan een Baälsbeeld. 11Daarom zal Ik, als het tijd is voor de oogst, mijn graan en mijn wijn terugnemen; ook mijn wol en mijn vlas, waarmee ze haar naaktheid bedekt, zal Ik terughalen. 12Ik zal haar de kleren van het lijf rukken in het bijzijn van haar minnaars, en niemand die haar uit mijn greep kan redden. 13Aan alle dagen dat zij feestviert, haar hoogtijdagen, nieuwemaan en sabbat, aan al haar feestvreugde zal Ik een einde maken. 14Ik verwoest haar wijnstok en haar vijgenboom, waarvan zij zei: ‘Het zijn geschenken die mijn minnaars me hebben gegeven.’ Ik laat ze verwilderen; de dieren van het veld zullen ze kaalvreten. 15Ik zal haar straffen voor de feesten die ze aan de Baäls wijdde en waarop ze offers aan hen bracht; uitgedost met ringen en halssieraden liep ze achter haar minnaars aan. Maar Mij vergat ze – spreekt de HEER.

16Daarom zal Ik haar meelokken naar de woestijn en dan tot haar hart spreken. 17Daar zal Ik haar wijngaarden aan haar teruggeven, het Achordal maak Ik tot een poort van hoop. En zij zal mijn liefde beantwoorden als in de tijd van haar jeugd, als op de dag dat ze wegtrok uit Egypte. 18Dan, op die dag – spreekt de HEER –, zul je Mij ‘mijn man’ noemen in plaats van ‘mijn Baäl’. 19De namen van de Baäls zul je niet meer in de mond nemen, Ik laat ze uit je herinnering verdwijnen. 20Op die dag sluit Ik ten gunste van mijn volk een verbond met de dieren van het veld, de vogels van de hemel en alles wat rondkruipt op het land. Ik zal in hun land boog en zwaard en ander oorlogstuig stukbreken, zodat ze in rust en vrede kunnen leven. 21Ik zal je voorgoed tot mijn bruid maken. Ik zal je als bruid verwerven, in recht en gerechtigheid, in liefde en ontferming. 22Mijn vrouw zul je zijn, want Ik beloof je trouw, en jij zult de HEER toegewijd zijn.

23Op die dag – spreekt de HEER –

zal Ik antwoord geven.

Dan antwoord Ik de hemel

en de hemel antwoordt de aarde,

24en de aarde geeft antwoord aan koren, olijfboom en wijnstok,

en zij antwoorden Jizreël,

25want het land zaai Ik in met mijn volk.

Over Lo-Ruchama zal Ik mij ontfermen,

Lo-Ammi noem Ik weer mijn volk,

en dan antwoordt hij: ‘Mijn God.’

Hosea 2:10-25NBV21Open in de Bijbel

God geeft voortdurend. Hij zorgt voor koren, wijn, olie. Voor alles wat de Israëlieten nodig hebben. En toch danken ze niet God voor het goud en zilver, maar eren ze er andere goden mee. Deze ondankbaarheid krenkt God. Wie overspeel pleegt, deelt iets dat voor één persoon bedoeld is met anderen. Dat is precies wat Israël volgens God doet. Ze prijzen andere goden en vieren feesten met zaken die God heeft gegeven, terwijl God zelf wordt vergeten. Ze geven hun gunsten aan iedereen, behalve aan degene die er recht op heeft.

Hoe toont u uw dankbaarheid aan God voor alles wat u dagelijks wordt gegeven?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons