Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Getrouwd met een ontrouwe 

Bijbeltekst(en)

1Dit zijn de woorden die de HEER richtte tot Hosea, de zoon van Beëri, toen Uzzia, Jotam, Achaz en Hizkia in Juda regeerden en Jerobeam, de zoon van Joas, koning was in Israël.

Israëls ontrouw

2Hier beginnen de woorden van de HEER tot Hosea.

De HEER zei tegen hem: ‘Trouw een overspelige vrouw en verwek kinderen bij haar, want het land maakt zich schuldig aan overspel door zich van de HEER af te keren.’ 3Daarop trouwde Hosea met Gomer, de dochter van Diblaïm. Zij werd zwanger en baarde hem een zoon, 4en de HEER zei tegen Hosea: ‘Noem hem Jizreël, want binnenkort zal Ik het koningshuis van Jehu ter verantwoording roepen voor de moorden bij Jizreël en een einde maken aan het koningschap in Israël. 5Op die dag zal Ik Israëls wapentuig breken in de vallei van Jizreël.’ 6Gomer werd opnieuw zwanger en baarde een dochter. Toen zei de HEER tegen Hosea: ‘Noem haar Lo-Ruchama, want Ik zal me niet nog eens over het volk van Israël ontfermen – alsof Ik hun steeds zou moeten vergeven. 7Maar over het volk van Juda zal Ik me wel ontfermen; Ik, de HEER, hun God, zal hen bevrijden door mijn macht, niet met boog en zwaard of ander oorlogstuig, noch met paarden en ruiters.’ 8Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. 9Toen zei de HEER: ‘Noem hem Lo-Ammi, want jullie zijn mijn volk niet meer en Ik ben jullie God niet meer.’

Hosea 1:1-9NBV21Open in de Bijbel

Profeten kregen wel vaker vreemde opdrachten van God, zoals het goede nieuws brengen naar een vijandelijke stad (Jona) of je haren bewaren in je mantel (Ezechiël 5:3). Maar van de profeet Hosea wordt wel erg veel gevraagd. Hij moet trouwen met en kinderen verwekken bij een overspelige vrouw! Nog los van de emotionele gevolgen was dit in die tijd, in een cultuur van schaamte en eer, totaal niet sociaal acceptabel. Overspelige vrouwen moesten zelfs ter dood worden gebracht! Toch moet Hosea dit doen als teken van Gods liefde voor Israël.

Welke voorbeelden kent u van hedendaagse gelovigen die als een profeet ingaan tegen de heersende normen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons