Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Van kwaad tot erger 

Bijbeltekst(en)

12Mijn volk raadpleegt een stuk hout, uit stokjes lezen ze de toekomst af. Ze zijn bezeten van ontucht en keren zich af van hun God. 13Ze brengen offers op de bergtoppen en branden wierook op de heuvels en onder eik, populier en terebint, want in hun schaduw is het aangenaam. Vandaar dat jullie dochters overspel plegen en jullie schoondochters ontrouw zijn! 14Maar jullie dochters zal Ik hun overspel niet aanrekenen, jullie schoondochters zal Ik niet straffen voor hun ontrouw, want de priesters gaan zelf met hoeren mee en brengen offers in gezelschap van vrouwen die zich aan afgoden hebben gewijd. Zo komt een volk zonder verstand ten val.

15Als jij zo trouweloos bent, Israël, maak dan Juda tenminste niet medeschuldig. Kom niet naar Gilgal, trek niet naar Bet-Awen, en zweer daar niet: ‘Zo waar de HEER leeft!’ 16Israël verzet zich als een onwillige koe. Zou de HEER het dan willen weiden, als een lam in het vrije veld? 17Het volk van Efraïm heeft zich vergooid aan afgodsbeelden – laat het maar! 18Ze zijn hun kater nog niet kwijt of ze haasten zich al naar de hoeren. Zie hun hartstocht branden, hun vorsten zijn dol op schande. 19Maar een wervelstorm zal hen meesleuren. Met al dat offeren zullen ze bedrogen uitkomen.

Hosea 4:12-19NBV21Open in de Bijbel

Hosea neemt geen blad voor de mond: met bijtend sarcasme slaat hij zijn toehoorders om de oren. Waarschijnlijk vinden ze zelf dat ze goed bezig zijn door op allerlei plekken offers te brengen. Maar volgens Hosea zijn ze even onverstandig als een onwillige koe. Het ergste vindt hij dat ze anderen met hun gedrag aansteken. Hun dochters en schoondochters vinden ontrouw heel gewoon – hun vaders en schoonvaders zijn tenslotte ook niet trouw aan God. Bovendien aanbidden de Israëlieten hun afgoden in Betel en Gilgal, twee plaatsen dicht bij de grens met het zuidelijke rijk Juda. Daarmee beïnvloeden ze ook de inwoners van dat rijk.

Op welke manier beïnvloedt uw gedrag de keuzes van anderen om u heen?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons