Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Valstrikken

Bijbeltekst(en)

Oordeel over de leiders

1Luister, priesters! Hoor toe, oudsten van Israël! Leden van het hof, luister aandachtig! De rechtspraak is toch aan jullie toevertrouwd? Maar in Mispa hebben jullie mijn volk in de val gelokt, op de Tabor je netten voor hen uitgespreid; 2een diepe kuil van ontrouw hebben jullie gegraven. Maar Ik zal jullie leren, allemaal! 3Ik kende Efraïm, Israël lag Mij na aan het hart; maar nu is Efraïm overspelig geworden, Israël heeft zich onrein gemaakt. 4Hun daden verhinderen hen terug te keren naar hun God: ze zijn bezeten van ontucht, waardoor ze niet meer vertrouwd zijn met de HEER. 5Israëls hoogmoed zal tegen hemzelf getuigen, Efraïm struikelt door zijn wandaden; ook Juda sleept hij mee in zijn val. 6Als ze dan met hun schapen, geiten en runderen op weg gaan om de HEER te zoeken, zullen ze Hem niet vinden: Hij zal zich voor hen verborgen houden. 7Ze zijn de HEER ontrouw geweest en hebben bastaardkinderen voortgebracht. Maar vóór nieuwemaan worden ze met hun bezittingen verslonden.

Hosea 5:1-7NBV21Open in de Bijbel

God rekent het de leiders aan dat zij het volk niet hebben beschermd tegen het aanbidden van andere goden. Ze lijken eerder op stropers dan op echte leiders. Door hun besluiten en hun slechte voorbeeld is het volk is niet meer trouw aan God. God is een vreemde voor hen geworden. En dat terwijl Israël God na aan het hart lag (vers 3). God is zijn geliefde kwijtgeraakt aan andere goden. Hij reageert door zich terug te trekken: als de Israëlieten hem toch weer opzoeken, zal hij zich verbergen.

Heeft iemand u weleens zo’n pijn gedaan, dat u bewust afstand van diegene nam omdat u niet weer zo gekwetst wilde worden? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons