Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gevolg van foute keuzes 

Bijbeltekst(en)

8Blaas de ramshoorn in Gibea, steek de trompet in Rama, sla alarm in Bet-Awen: ‘Te wapen, Benjamin!’ 9Efraïm zal een schrikbeeld worden als de dag van de vergelding komt; wat Ik over de stammen van Israël afkondig is onafwendbaar. 10De leiders van Juda stillen hun landhonger, maar Ik stort mijn woede als een vloed over hen uit. 11Efraïm wordt verdrukt en het recht wordt verkracht, omdat het volk onverstoorbaar achter nietswaardige goden aan liep. 12Als een etterwond ben Ik voor Efraïm, voor het volk van Juda als beenrot. 13Toen Efraïm merkte hoe ziek het was, en Juda zijn zwerende wonden zag, wendde Efraïm zich tot Assyrië om hulp te zoeken bij koning Kemphaan. Maar die kan geen genezing brengen, die heeft geen middel tegen hun kwalen. 14Want Ik ben het die Efraïm aanvalt als een leeuw, als een sterke leeuw keer Ik mij tegen het volk van Juda: Ikzelf zal hen verscheuren, Ik zal hen wegslepen, en niemand die hen redden kan. 15Ik ga terug naar de plaats waar Ik woon, totdat ze voor hun daden geboet hebben en Mij weer gaan zoeken. Door de nood gedreven zullen ze weer naar Mij vragen.

Hosea 5:8-15NBV21Open in de Bijbel

Hosea interpreteert hier de politieke gebeurtenissen in zijn tijd. Het noordelijke rijk Israël (ook wel ‘Efraïm’ genoemd) en het zuidelijke rijk Juda waren op dat moment bittere vijanden. Assyrië was bezig zijn macht in de regio uit te breiden. Israël en Juda reageerden daar verschillend op: Israël kwam in opstand, terwijl Juda probeerde een verbond met Assyrië te sluiten. Uiteindelijk pakten beide keuzes slecht uit. Hosea beschrijft de gevolgen met beelden uit Deuteronomium 28, waarin Mozes het volk laat kiezen tussen verbondstrouw of ontrouw, zegen of vloek. Volgens Hosea kiest het volk in zijn tijd voor dat laatste.

Nood leert bidden, wordt weleens gezegd. Dat lijkt op wat Hosea in vers 15 zegt. Past dit bij een situatie uit uw leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons