Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Onvruchtbaar 

Bijbeltekst(en)

Gods oordeel over Israëls ontrouw

10Als druiven in de woestijn, zo vond Ik Israël,

jullie voorouders ontdekte Ik als vroege vijgen,

eerstelingen van de vijgenboom.

Maar zij – zodra ze in Baäl-Peor waren

wijdden ze zich aan de god van de schande.

Ze werden even weerzinwekkend als het voorwerp van hun liefde.

11Efraïms luister vervliegt, verdwijnt als een vogel:

er wordt geen kind meer geboren,

er is geen zwangerschap meer, geen bevruchting.

12En ook al brengen zij hun kinderen groot,

Ik laat geen daarvan volwassen worden.

Groot onheil is hun deel wanneer Ik van hen wijk.

13Efraïm, in mijn ogen ooit een jonge palm, geplant in een oase,

Efraïm moet nu zijn kinderen aan moordenaars toevertrouwen.

14– Ach HEER, geef hun toch ... ja, wat te geven ...?

Geef hun een onvruchtbare schoot en verdroogde borsten. –

15In Gilgal bleek Mij hun slechtheid, van toen af ging Ik hen haten.

Om hun wangedrag verjaag Ik hen uit mijn huis.

Ik geef hun mijn liefde niet meer, al hun leiders zijn opstandig.

16Geveld is Efraïm: zijn wortels verdroogd, een boom zonder vrucht.

Ook al brengen zij kinderen voort,

het kostbaarste uit hun schoot, Ik breng het om.

17– Mijn God zal hen verwerpen

want zij hebben niet naar Hem geluisterd.

Zij zullen dolen onder vreemde volken. –

Hosea 9:10-17NBV21Open in de Bijbel

Een verkoelend en verfrissend drankje in een snikhete zomer: wie geniet daar niet van? God genoot ook toen hij Israël vond. Hij vergelijkt het met druiven en vijgen die je in de droge en hete woestijn vindt: daar wordt je blij van! Van dat genieten en die blijdschap is weinig over. Hoe komt dat? De Israëlieten weigerden naar God te luisteren en gingen afgoden vereren. Ze zijn nu een boom met verdroogde wortels, die geen vruchten meer voort kan brengen. Hoe kun je daar nu nog van genieten?

God die geniet van mensen: wat vind u van die gedachte?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons