Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Lied van hoop 

Bijbeltekst(en)

Israëls boetelied en Gods antwoord

1‘Kom, laten wij teruggaan naar de HEER!

Hij heeft ons verscheurd, Hij zal ons genezen;

de hand die sloeg, zal ons verbinden.

2Hij redt ons na twee dagen van de dood,

de derde dag doet Hij ons opstaan:

in zijn nabijheid zullen wij leven.

3Dan zullen wij Hem kennen,

ernaar jagen om de HEER te kennen.

Even zeker als de dageraad zal Hij komen,

Hij komt naar ons als milde regen,

als de lenteregen die de aarde drenkt.’

Hosea 6:1-3NBV21Open in de Bijbel

Na alle aankondigingen van oordeel en ellende klinkt in deze tekst ineens weer hoop door. Gods trouw is elke morgen nieuw. Zo zeker als iedere ochtend weer de zon opgaat, zo komt God ook naar het volk toe. De spreker weet het zeker: God redt hem en het volk zelfs van de dood. Niet meteen, maar op de derde dag. En door dat detail krijgt deze tekst eeuwen later ineens een nieuwe betekenis. Gisteren lazen we dat Jezus dood en begraven was. Maar in de woorden van Hosea schemert al de door dat de dood niet het laatste woord heeft.

Hoe is het voor u dat God alle mensen een tweede kans biedt, en naar ons toekomt als de dageraad?  

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons