Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

God wil liefde … 

Bijbeltekst(en)

4Wat moet Ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet Ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt. 5Daarom heb Ik jullie gedood met de woorden die Ik sprak, jullie neergehouwen door mijn profeten; zo brak het volle licht van mijn recht door. 6Want liefde wil Ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer. 7Maar zij hebben het verbond met Mij geschonden, zoals eens in de stad Adam: daar waren ze Mij al ontrouw. 8Gilead is een broeinest van misdadigers, een stad vol bloedsporen. 9De priesters liggen als een bende rovers op de loer, plegen moorden op de weg naar Sichem. Gruwelijk is het wat ze doen! 10Bij het volk van Israël heb Ik afschuwelijke dingen gezien: Efraïm is overspelig geworden, Israël heeft zich onrein gemaakt. 11Ook jij, Juda, zult oogsten wat je hebt gezaaid.

Steeds wanneer Ik het lot van mijn volk ten goede keer,

Hosea 6:4-11NBV21Open in de Bijbel

God is de wanhoop nabij met het noordelijke rijk (Efraïm) en het zuidelijke rijk (Juda) van Israël. Als het goed gaat, negeren ze hem (4:10). Gaat het moeilijk, dan zoeken ze elders hulp (5:11). Of God nou mooie dingen belooft of met wraak dreigt: niets verandert hun ongehoorzaamheid. Net kwamen de Israëlieten nog aanzetten met hun voornemen om terug te keren, maar dat is slechts een tijdelijke bevlieging. God herhaalt nogmaals wat hij verlangt: liefde, geen offers. Daarmee bedoelt hij: geen vluchtige verliefdheid. Die is, net als dauw, zo weer verdwenen. Hij vraagt om liefde: liefde laat zien wat ze écht belangrijk vinden.

Hoe zou u het verschil tussen verliefdheid en liefde beschrijven?

 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons