Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hardleers 

Bijbeltekst(en)

8Efraïm heeft zich met andere volken vermengd; hij is een misbaksel geworden. 9Vreemdelingen hebben zijn krachten uitgeput, maar hij beseft het niet; zijn haar is grijs geworden, maar hij beseft het niet. 10Hoewel de hoogmoed van de Israëlieten tegen hen getuigde, zijn ze niet naar de HEER, hun God, teruggekeerd; ondanks alles hebben ze zich niet tot Hem gewend. 11Efraïm is als een duif, onnozel en zonder verstand: Egypte roepen ze te hulp, bij Assyrië zoeken ze hun toevlucht. 12Maar als ze nog eens op weg gaan, zal Ik mijn net over hen uitspreiden; Ik haal ze neer, als vogels uit de lucht. Ik zal hen straffen zoals Ik hun heb aangekondigd.

13Onheil kome over hen, want ze hebben zich van Mij afgewend! Verderf over hen, want ze zijn tegen Mij in opstand gekomen! Hoe kan Ik hen bevrijden als ze Mij in een kwaad daglicht stellen? 14Ze roepen niet eerlijk en oprecht tot Mij, maar liggen te jammeren op hun bed en kerven hun lichaam, smekend om graan en wijn. Zo keren ze zich tegen Mij. 15Ik was het die hun een goede leerschool gaf, Ik heb hen sterk gemaakt, en juist tegen Mij beramen ze kwaad. 16Naar Mij, de Allerhoogste, keren ze niet terug; ze zijn als een boog zonder spankracht. Hun leiders zullen vallen door het zwaard, als straf voor hun onbeschaamde taal. Dan wordt in Egypte de spot met hen gedreven.

Hosea 7:8-16NBV21Open in de Bijbel

Als je financiële problemen hebt, zoek je hulp bij een maatschappelijk werker; als je lichamelijk gezien moet revalideren, zoek je hulp bij de fysiotherapeut. Je gaat naar iemand die in staat is je te helpen bij je probleem. Dus wat doe je als je als volk van God in de problemen zit? Je zou verwachten: naar God gaan. Maar de Israëlieten zoeken hun hulp overal, behalve bij God. Ze vragen zelfs hulp aan Egypte, het land waar ze ooit uit bevrijd moesten worden. Het geeft aan hoe ver ze van God zijn verwijderd. Ze worden liever geholpen door hun vorige slavenmeesters dan door de God van bevrijding…

Bij welke problemen weet u meteen wie u moet bellen? Bij wat voor problemen vindt u dat lastiger?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons