Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Kalverliefde is afgodendienst 

Bijbeltekst(en)

Wie wind zaait zal storm oogsten

1Zet de ramshoorn aan je mond! Gieren cirkelen boven het volk van de HEER, want het heeft het verbond met Mij geschonden en is in opstand gekomen tegen mijn wet. 2Hoor ze roepen: ‘O God, U bent toch de onze? Wij zijn uw Israël!’ 3Maar de Israëlieten wijzen af wat goed is, en daarom zal de vijand hen achtervolgen.

4Ze hebben een koning aangesteld, maar buiten Mij om, leiders gekozen zonder Mij erin te kennen. Van hun zilver en goud hebben ze godenbeelden gemaakt, tot hun eigen ondergang. 5Je stierkalf wijst je af, Samaria! En ook Ik ben woedend op je: zul je dan nooit tot zuiverheid in staat zijn? 6Dat kalf komt gewoon uit Israël, het is gemaakt door een ambachtsman, een god is het niet! Nee, het kalf van Samaria zal verpulverd worden. 7Want wie wind zaait zal storm oogsten. Het zaad brengt geen koren voort, en als het al vrucht draagt dan geeft het geen meel, en als het al meel geeft dan wordt het door vreemden verslonden.

Hosea 8:1-7NBV21Open in de Bijbel

Op een dag merk je dat je altijd met je werk bezig bent. Of met het geld op je bankrekening. Of met je uiterlijk. Van al die dingen verwacht je je ultieme geluk. Alles waar je je geluk uit probeert te halen behalve God, kan een afgod voor je worden. Maar afgoden helpen je niet verder in het leven. Dat maakt Hosea hier op ironische wijze duidelijk. Mensen vallen voor het kalf op de grond en aanbidden het geschapene alsof het de Schepper zelf is. Maar Hosea houdt hun een spiegel voor: ‘Gemaakt in Israël’ staat op het kalf. Hoe moet een door mensen gemaakt kalf hen ooit gelukkig maken?

Welke verwachtingen heeft u van uw werk, geld, uiterlijk, et cetera?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons