Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Geen andere goden! 

Bijbeltekst(en)

Israëls einde

1Als de stam Efraïm zich liet horen, beefde iedereen; hij had veel aanzien in Israël. Toen maakte hij zich schuldig aan Baälverering, en daarmee tekende hij zijn doodvonnis. 2Toch bleven ze zondigen: ze maakten een godenbeeld. En met hun zilver maakten ze nog meer beelden, naar eigen inzicht, werk van ambachtslieden. Men zegt van hen: Mensen die offeren, kussen kalveren! 3Daarom zullen ze worden als een ochtendnevel, als dauw die ’s morgens vroeg verdwijnt, als kaf dat wordt weggeblazen van de dorsvloer of als rook uit een trekgat.

4Maar Ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en met andere goden mag je je niet inlaten; buiten Mij is er niemand die je redt. 5Ik heb naar je omgezien in de woestijn, in de dorre woestenij. 6Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en vergaten ze Mij. 7Daarom ben Ik naar hen op jacht gegaan als een leeuw, als een panter lig Ik langs de weg op de loer. 8Ik val hen aan als een berin die van haar jongen beroofd is. Ik rijt hun borstkas open, als een leeuwin verslind Ik hen. Wilde dieren zullen hen verscheuren.

9Het wordt je noodlottig, Israël, dat je op Mij aangewezen bent! 10Waar is die koning van je nu? Hij zou je toch redden, je steden beschermen? En je vorsten? Je hebt toch om een koning en om leiders gevraagd? 11Ik heb je een koning gegeven in mijn woede – en in mijn toorn nam Ik hem weer weg.

Hosea 13:1-11NBV21Open in de Bijbel

‘Ik ben de heer, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden’ (Exodus 20:2, 3). Zo beginnen de Tien Geboden. Hier, in vers 4, worden deze woorden herhaald. Het gaat God er niet om dat je je blindelings aan zijn geboden houdt. Het gaat God in de eerste plaats om de relatie met zijn volk. God heeft zijn mensen bevrijd, hij heeft in de woestijn voor hen gezorgd, hen naar weidegrond gebracht. Daarin klinkt de liefde van een herder voor zijn kudde door. Maar het volk werd hoogmoedig en koos voor andere goden.

Gods woorden zijn heel dreigend. Kunt u Gods reactie begrijpen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons