Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Diep gevallen

Bijbeltekst(en)

8Dat handelsvolk heeft altijd een valse weegschaal bij de hand, het is verzot op afzetterij. 9Hoor Efraïm zeggen: ‘Maar ik ben toch rijk geworden? Heb ik mij geen aanzien verworven? Wijst mijn winst soms op iets kwalijks dat de naam van zonde verdient?’ 10Maar Ik, de HEER, ben je God al sinds Egypte, en Ik laat je opnieuw in tenten wonen, als in de tijd van onze ontmoeting. 11Ik heb tot de profeten gesproken en talrijke visioenen geschonken; door mijn profeten heb Ik je een spiegel voorgehouden. 12Was Gilead al misdadig, Efraïm is nog dieper gevallen: al die stierenoffers in Gilgal! En al die altaren, als steenhopen langs een geploegde akker!

13Jakob vluchtte naar Aram; Israël werd knecht om een vrouw te krijgen, om een vrouw hoedde hij de schapen. 14Door een profeet leidde de HEER Israël uit Egypte weg, door een profeet werd Israël gehoed.

15Hoe diep heeft dit volk zijn Heer gekrenkt! Maar het bloed aan Efraïms handen zal de HEER hem aanrekenen, en de smaad die Efraïm Hem aandeed zal Hij vergelden.

Hosea 12:8-15NBV21Open in de Bijbel

‘Heb ik iets verkeerd gedaan dan?’ De Israëlieten drijven oneerlijk handel en ze doen alsof dat geen probleem is. Maar God is heel duidelijk: ze zijn diep gevallen! Ze zijn God vergeten en hun offers en altaren zijn voor andere goden. En daarmee vergeten ze ook hoe ze eerlijk moeten leven. Maar God is de God die het volk uit Egypte heeft bevrijd! Vers 10 klinkt als het begin van de Tien Geboden: ‘Maar ik, de heer, ben je God al sinds Egypte, en ik laat je opnieuw in tenten wonen, als in de tijd van onze ontmoeting.’ En zo klinken alle tien geboden mee.

Wat vindt u van de stelling: als we God vergeten, vergeten we ook om goed te leven?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.21.9
Volg ons