Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Worsteling

Bijbeltekst(en)

Israël en zijn voorvader Jakob

1Efraïm heeft Mij omsingeld met leugens, het volk van Israël heeft Mij ingesloten met bedrog. Maar Juda heeft nog een band met God en blijft de Heilige nog trouw. 2Efraïm jaagt lucht na; het zoekt zelfs de verzengende oostenwind op. Elke dag weer stapelt het leugen op leugen en pleegt het nieuwe gewelddaden. Met Assyrië sluiten ze een verbond, Egypte bieden ze olijfolie aan. 3De HEER voert een geding tegen Juda; Hij zal Jakob om zijn wangedrag bestraffen, zijn misdaden zal Hij hem vergelden. 4Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen, en in de kracht van zijn leven worstelde hij met God. 5Hij worstelde met een engel en overwon; onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem, daar sprak Hij al met ons. 6Hij is de HEER, de God van de hemelse machten; HEER is zijn naam! 7Keer voorgoed terug naar die God. Laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God.

Hosea 12:1-7NBV21Open in de Bijbel

Soms kan het een hele worsteling zijn: te weten wat het goede is om te doen, maar om het dan ook echt te doen. Of om slechte gewoontes of verkeerde dingen niet meer te doen. Efraïm worstelt ook met God. Met Efraïm wordt het (noordelijke) tienstammenrijk Israël bedoeld. Het dwaalt steeds meer van God af en sluit een verbond met het machtige Assyrië. Uiteindelijk zullen de Assyriërs Israël veroveren en wordt het volk in ballingschap weggevoerd. Maar Hosea waarschuwt het volk. ‘Keer toch terug naar God,’ net als jullie voorvader Jakob, die ook worstelde met God (Genesis 32:25-29). En ‘laat je leiden door liefde en recht. Blijf voortdurend hopen op je God’ (vers 7).

Waarmee worstelt u? Hoe helpt God u daarbij?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons