Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dom kind

Bijbeltekst(en)

12Efraïms misdaden zijn gebundeld en zijn zonden blijven bewaard. 13Wanneer de barensweeën komen, is hij het domme kind dat, als het zover is, de weg uit de baarmoeder niet weet te vinden. 14Waarom zou Ik hem dan vrijkopen uit de macht van het dodenrijk of verlossen van de dood? Dood, zaai de pest om je heen! Dodenrijk, waar zijn je kwellingen? Ik ken geen medelijden meer. 15Efraïm was voorspoedig te midden van zijn broers. Toch ... als de oostenwind komt, ja, als de HEER de wind uit de woestijn laat opsteken, dan zullen zijn bronnen opdrogen, zijn waterputten droogvallen. Alles wat waardevol is, wordt uit zijn schatkamer geroofd.

1Samaria is schuldig, omdat het in opstand is gekomen tegen zijn God. De mannen zullen omkomen in de strijd, hun kinderen zullen worden doodgeslagen, hun zwangere vrouwen opengereten.
Hosea 13:12-14:1NBV21Open in de Bijbel

Westerstorm: als de wind met hoge snelheden uit het westen waait, dan hebben we hier in Nederland flinke problemen. In Israël zorgt juist de oostenwind voor problemen. De oostenwind, uit de woestijn, is warm en verzengend. Hoe goed het ook gaat met Efraïm, als die oostenwind komt, is alles verloren (vers 15). In deze tekst staat de oostenwind symbool voor Gods straf. Geen milde lenteregen, zoals in Hosea 6:3, maar verzengende, dodelijke hitte.

Deze tekst over Gods straf is, net als andere teksten over Gods oordeel, voor ons lastig te begrijpen. We lezen liever over Gods liefde. Maar wat leert u van deze tekst over God?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.20.14
Volg ons