Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Uiteindelijk komt het goed 

Bijbeltekst(en)

Israëls tweede bloei

2Keer terug, Israël, naar de HEER, je God! Door je eigen wandaden ben je ten val gekomen. 3Kom met woorden van berouw en keer terug naar de HEER. Zeg tegen Hem: ‘Vergeef ons al onze misdaden. Neem wat goed is van ons aan. Als offer brengen wij U oprechte woorden. 4Onze redding verwachten we niet langer van Assyrië, op paarden en strijdwagens zullen wij niet meer vertrouwen, wat we zelf gemaakt hebben niet meer onze god noemen. Immers, bij U vindt een wees ontferming!’

5Ik genees hen van hun ontrouw,

mijn hart gaat naar hen uit.

Mijn toorn heb Ik van hen afgewend.

6Ik zal voor Israël zijn als de dauw.

Het zal bloeien als een lelie,

wortelen als een ceder op de Libanon;

7zijn jonge loten zullen uitlopen.

Het zal als een prachtige olijfboom pronken

en geuren als de ceders op de Libanon.

8Dan is het weer goed toeven in zijn schaduw

en wordt er weer koren verbouwd.

Het zal bloeien als een wijnstok,

befaamd zijn als de wijn van de Libanon.

9Dan zegt Efraïm: ‘Wat heb ik nog met afgoden te maken?

Ik wil zijn liefde beantwoorden, mijn oog op Hem richten.

Dan ben ik als een cipres, altijd groen;

het zijn uw vruchten die ik draag.’

10Wie inzicht heeft doorgrondt deze woorden, wie wijs is neemt ze ter harte. Want de wegen van de HEER zijn recht: wie rechtvaardig is verlaat ze niet, maar wie zich verzet komt ten val.

Hosea 14:2-10NBV21Open in de Bijbel

Na al die straffen kun je het gevoel krijgen dat het niet meer goedkomt. Maar God wil helemaal niet straffen. Daarom wordt het volk opgeroepen: kom toch terug bij je God! God wil vergeven, maar de mensen moeten wel berouw hebben. Dan laat God zijn toorn los, en zal hij zijn volk helpen. Hij zal het genezen van zijn ontrouw. En Israël zal weer volop bloeien. Er worden prachtige beelden genoemd: als een lelie, als ceders, als een prachtige olijfboom, als een wijnstok, als een cipres. Wat een hoopvol einde van dit boek! Wat een hoopvol einde van dit jaar!

Wat is uw hoop voor het nieuwe jaar?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Haggai. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond. Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons