Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Regenboog

Bijbeltekst(en)

8Ook zei God tegen Noach en zijn zonen: 9‘Hierbij sluit Ik een verbond met jullie en met je nakomelingen, 10en met alle levende wezens die bij jullie zijn: vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. 11Ik sluit met jullie dit verbond: nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. 12En dit,’ zei God, ‘zal voor alle komende generaties het teken zijn van het verbond tussen Mij en jullie en alle levende wezens bij jullie: 13Ik plaats mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. 14Wanneer Ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, 15zal Ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft, en nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. 16Als Ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal Ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. 17Dit,’ zei God tegen Noach, ‘is het teken van het verbond dat Ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb.’

Genesis 9:8-17NBV21Open in de Bijbel

Misschien herinner je je nog de ‘Er is hoop’-vlag met het symbool van de regenboog. Naast het anker is ook de regenboog een symbool voor hoop. God geeft het teken van de regenboog na een afschuwelijke periode. De hele aarde is vernietigd, omdat er geen goede mensen meer waren. God besloot het goede te redden middels een boot met enkele mensen en dieren. Als er een nieuw begin wordt gemaakt, danken de mensen God. En God belooft: dit zal nooit meer gebeuren. Hij maakt een nieuwe afspraak met de mensen en al wat leeft op de aarde. Hij zegt: elke keer als de regenboog te zien is, denk Ik aan deze afspraak. De regenboog laat zien dat God nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon.

Als je weer een regenboog ziet, denk dan aan Gods belofte van hoop voor heel de aarde!

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons