Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Teleurgesteld

Bijbeltekst(en)

25Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?

Had ik geen medelijden met de behoeftige?

26Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,

het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

27Heel mijn binnenste is in beroering, ik ken geen rust;

ik zie slechts dagen van ellende naderen.

28In het zwart gehuld dool ik rond, van licht verstoken,

ik sta op in de vergadering en roep om hulp.

29Een broeder van de jakhals ben ik geworden,

een metgezel van de struisvogels.

30Mijn huid is verschroeid en schilfert,

koorts verteert mijn gebeente.

31Mijn lier is geworden tot rouwinstrument,

mijn fluit tot de stem van de treurenden.

Job 30:25-31NBV21Open in de Bijbel

Job hoopte op het goede, maar het kwade kwam. Hij verwachtte dat als hij het goede deed, er ook goede dingen voor hem zouden gebeuren. ‘Op hoop van zegen…’ Maar Job werd zwaar teleurgesteld. Hoofdstuk na hoofdstuk beklaagt hij zich bij God. Ik deed zo mijn best, maar mijn hoop was tevergeefs. Waarom overkomt mij dit? Misschien herken je deze vragen wel. Waar komt de ellende op de wereld vandaan? Dit is niet wat ik hoopte voor mijn kinderen, wat ik hoopte van mijn baan of huwelijk, waar ik op hoopte toen ik hier ging wonen… Op aarde maken we allemaal vroeg of laat verdriet mee. In de Bijbel lezen we al die eerlijke verhalen over verdriet, teleurstelling en wanhoop. Er is zelfs een heel boek genaamd ‘Klaagliederen’.

Als jij ergens op hoopte, en het liep anders dan je dacht, dan mag je die pijn en dat verdriet benoemen en bij God brengen. Hoe zou je dit willen doen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons