Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Niet moe

Bijbeltekst(en)

6Hoor, een stem zegt: ‘Roep!’

En een stem antwoordt: ‘Wat zou ik roepen?

De mens is als gras, teer als een bloem in het veld.

7Het gras verdort en de bloem verwelkt

wanneer de adem van de HEER erover blaast.

Ja, als gras is dit volk.’

8Het gras verdort en de bloem verwelkt,

maar het woord van onze God houdt eeuwig stand.

9Beklim een hoge berg, vreugdebode Sion,

verhef je stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem,

verhef je stem, vrees niet.

Zeg tegen de steden van Juda: ‘Ziehier jullie God!’

10Ziehier God, de HEER!

Hij komt met kracht, zijn arm zal heersen.

Zijn loon heeft Hij bij zich, zijn beloning gaat voor Hem uit.

11Als een herder weidt Hij zijn kudde:

zijn arm brengt de lammeren bijeen,

Hij vlijt ze tegen zijn borst, en zorgzaam leidt Hij de ooien.

Jesaja 40:6-11NBV21Open in de Bijbel

26Kijk omhoog: wie heeft dit alles geschapen?

Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken,

Hij roept ze bij hun naam, een voor een;

door zijn kracht en onmetelijke grootheid

ontbreekt er niet één.

27Jakob, waarom zeg je – Israël, waarom beweer je:

‘Mijn weg blijft voor de HEER verborgen,

mijn God heeft geen oog voor mijn recht’?

28Weet je het niet? Heb je het niet gehoord?

Een eeuwige God is de HEER,

schepper van de einden der aarde.

Hij wordt niet moe, Hij raakt niet uitgeput,

zijn inzicht is niet te doorgronden.

29Hij geeft de vermoeide kracht,

de machteloze geeft Hij macht in overvloed.

30Jongens worden moe en raken uitgeput,

zelfs jonge mannen struikelen,

31maar wie hoopt op de HEER krijgt nieuwe kracht:

hij slaat zijn vleugels uit als een adelaar,

hij loopt, maar wordt niet moe,

hij rent, maar raakt niet uitgeput.

Jesaja 40:26-31NBV21Open in de Bijbel

Mensen zijn kwetsbaar. Ons lichaam en onze geest kunnen ziek worden, door een ongeluk of trauma kunnen we beschadigd raken. Langer leven dan honderd jaar is een uitzondering. De mens is als gras: het verdort en verdwijnt, schrijft Jesaja. Een weinig hoopvolle uitspraak. Wat stelt ons leven hier op aarde eigenlijk voor? Maar meteen erna schrijft Jesaja dat God de eeuwige, de schepper is. Zijn levensadem en zijn woord verdwijnen niet. Terwijl mensen uitgeput raken, wordt God nooit moe. Hij maakt alles nieuw. Die eeuwigheid van God geeft mensen hun waarde. Vertrouw daarom niet op je eigen kunnen, je eigen lichaam of kracht, maar op God. Die hoop maakt je sterk. Als je naar God kijkt en op Hem hoopt, krijg je nieuwe kracht. Wie op God hoopt, wordt niet moe.

Kijk vandaag eens naar de sterren (vers 26) en bedenk dat God, de Eeuwige, jouw kwetsbare leven in zijn machtige hand bewaart. Wat betekent dit voor jou?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.1
Volg ons