Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Advent

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Jezus

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan,

Lucas 2:1-6NBV21Open in de Bijbel

Hopen is verwachten, uitzien naar, verlangen. Al eeuwenlang wordt door het Joodse volk uitgezien naar de komst van de Messias. Deze dienaar van God zal redding en bevrijding brengen. Christenen geloven dat Jezus deze beloofde Koning is. Tijdens advent herdenken we dat we vol verwachting uitzien naar en hopen op de komst van deze Redder. Het woord advent komt van het Latijnse woord adventus, dat ‘komst’ betekent. Tijdens advent leven we toe naar de geboorte van de Messias, en denken we ook aan de hoop op en verwachting van de terugkomst van Jezus op aarde. Er zijn speciale gebruiken en symbolen gangbaar in deze adventsperiode, zoals een aftelkalender, een ster, een groene krans en de adventskaars. De kaars is het symbool dat de komst van Jezus de wereld verlicht. Hij is het Licht van de wereld dat in de duisternis schijnt en hoop geeft.

Welke symbolen van hoop rondom Kerst wil je dit jaar in huis halen?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons