Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Emoties

Bijbeltekst(en)

Tweede boek

1Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten.

2Zoals een hinde smacht

naar stromend water,

zo smacht mijn ziel

naar U, o God.

3Mijn ziel dorst naar God,

naar de levende God,

wanneer mag ik nader komen

en voor God verschijnen?

4Tranen zijn mijn brood,

bij dag en bij nacht,

want heel de dag hoor ik zeggen:

‘Waar is dan je God?’

5Weemoed vervult mijn ziel

nu ik mij herinner hoe

ik meeliep in een dichte stoet

en optrok naar het huis van God –

een feestende menigte,

juichend en lovend.

6Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

7Mijn ziel is bedroefd,

daarom denk ik aan U,

hier in het land van de Jordaan,

bij de Hermon, op de top van de Misar.

8De roep van vloed naar vloed,

de stem van uw waterstromen –

al uw golven slaan

zwaar over mij heen.

9Overdag bewijst de HEER mij zijn liefde,

’s nachts klinkt een lied in mij op,

een gebed tot de God van mijn leven.

10Tot God, mijn rots, wil ik zeggen:

‘Waarom vergeet U mij,

waarom ga ik gehuld in het zwart,

door de vijand geplaagd?’

11Mij gaat door merg en been

de hoon van mijn belagers,

want ze zeggen heel de dag:

‘Waar is dan je God?’

12Wat ben je bedroefd, mijn ziel,

en onrustig in mij.

Vestig je hoop op God,

eens zal ik Hem weer loven,

mijn God, die mij ziet en redt.

Psalmen 42:1-12NBV21Open in de Bijbel

Wie de Psalmen leest, merkt op dat alle emoties benoemd worden. Vreugde, verdriet, boosheid, teleurstelling, verwachting … Zo ook in Psalm 42. De dichter smacht naar God en naar de tijden dat hij in een grote menigte naar de tempel liep. Nu lijkt hij de enige te zijn die nog op God vertrouwt. Toch weet de psalmist: blijf hopen op God, want er zullen andere tijden komen. Ooit zullen we God weer loven en prijzen in zijn huis. We mogen verder kijken dan de omstandigheden van vandaag, want God ziet ons en redt ons. Dat geeft vertrouwen (hoop!), moed en kracht.

In een grote menigte naar het huis van God gaan, naar de kerk, was dit jaar nauwelijks mogelijk. Herken je iets van de weemoed, de onrust en het verdriet van de psalmist in vers 5? Hoe ga je met deze emoties om?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons