Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Genieten van elkaar | 13/14

Bijbeltekst(en)

Hij

7Wat ben je mooi, wat ben je bekoorlijk,

liefde en verrukking, dat ben jij.

8Als een palm is je gestalte,

je borsten zijn als druiventrossen.

9Ik dacht: Laat ik die palm beklimmen,

ik wil zijn bladeren grijpen.

Laten jouw borsten

als trossen van de wijnstok zijn,

je adem als de geur van appels,

10je tong als zoete wijn ...

Zij

... wijn die zo naar mijn liefste stroomt

en hem in zijn slaap op de lippen vloeit.

11Ik ben van mijn lief,

en hij verlangt naar mij.

12Kom, mijn lief,

laten we het veld in gaan,

en tussen de hennabloemen slapen.

13Laten we de wijngaard in gaan, morgenvroeg,

en kijken of de wijnstok al is uitgebot,

zijn bloesems al ontloken zijn,

de granaatappel al bloeit.

Daar zal ik jou beminnen.

14De liefdesappels geuren al.

Boven onze poorten hangt een keur van vruchten,

vers geplukte, goed gedroogde.

Mijn lief, ik heb ze bewaard voor jou.

1Was jij maar mijn broertje,

gezoogd aan mijn moeders borst.

Als ik je dan vond, daarbuiten,

dan kuste ik jou,

en niemand zou me verachten.

2Dan nam ik je mee

en bracht je in mijn moeders huis,

en jij zou me alles leren.

Ik gaf je kruidige wijn te drinken,

van het sap van mijn granaatappel.

3Mijn hoofd rust op zijn linkerarm,

met zijn rechterarm omhelst hij mij.

4Meisjes van Jeruzalem, ik bezweer je:

wek de liefde niet, laat haar niet ontwaken

voordat zij het wil.

*

Hooglied 7:7-8:4NBV21Open in de Bijbel

De geliefden genieten van elkaars aanwezigheid, zij verlangen naar elkaar en gaan met liefde en respect met elkaars lichaam om. Zij willen dit met elkaar beleven zonder dat er mensen meekijken. Tijdens een joodse bruiloft worden bruid en bruidegom onder een doek geplaatst, de choepa, als symbool dat zij nu een nieuw huishouden, een nieuw gezin vormen. Onder de choepa is er veiligheid voor de intimiteit tussen man en vrouw, en niemand anders mag zich daar tussen dringen. 

Wat doe jij om belangrijke relaties te beschermen? 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.10
Volg ons