Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De kracht van liefde | 14/14

Bijbeltekst(en)

Meisjes

5Wie is zij,

die daar komt uit de woestijn,

leunend op de arm van haar lief?

Zij

Onder de appelboom wekte ik jou.

Daar kreeg je moeder weeën,

weeën van jou,

daar baarde ze jou.

6Draag mij als een zegel op je hart,

als een zegel op je arm.

Sterk als de dood is de liefde,

beklemmend als het dodenrijk de hartstocht.

De liefde is een vlammend vuur,

een vuurgloed van de HEER.

7Zeeën kunnen haar niet doven,

rivieren spoelen haar niet weg.

Zou een man met al zijn rijkdom liefde willen kopen,

dan werd hij smadelijk veracht.

Broers

8Wij hebben een zusje,

borsten heeft ze nog niet.

Wat doen we met ons zusje

als de mensen over haar gaan spreken?

9Was zij een muur,

dan bouwden wij er zilveren kantelen op.

Was zij een deur,

dan sloten wij die met een balk van cederhout.

Zij

10Ik ben een muur,

mijn borsten zijn als torens.

Zo ben ik in zijn ogen als een stad

die vrede biedt.

11Salomo bezat een wijngaard in Baäl-Hamon.

Hij stelde er bewakers aan,

duizend sjekel zilver gaf men voor de oogst.

12Mijn eigen wijngaard blijft van mij.

De duizend sjekel zilver is voor jou, Salomo,

en tweehonderd voor de bewakers.

Hij

13Jij die in je hof verblijft,

mijn vrienden zijn gespitst op je stem.

Laat míj die horen!

Zij

14Ga nu vlug, mijn lief!

Spring als een gazelle,

als het jong van een hert

over de bergen vol balsemkruid.

Hooglied 8:5-14NBV21Open in de Bijbel

De liefde is zo sterk als de dood. Dat betekent nogal wat, want hoe sterk is de dood wel niet! Maar de liefde is dus even sterk. Deze tekst is heel bekend, omdat mensen hem heel herkenbaar vinden. De liefde die we voor iemand voelen houdt immers niet op als iemand is gestorven. De dood kun je niet tegenhouden, maar de liefde net zomin. In 1 Korinthe 13 staan nog meer bekende uitspraken over de liefde. Echte liefde is niet zelfzuchtig, maar geduldig en vol goedheid. De liefde zal nooit vergaan!

Op welke momenten heb jij iets van die kracht van liefde ervaren? 

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Hooglied. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons