Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Innerlijke levenshouding

Bijbeltekst(en)

1Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. 2Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 3Als je iets uit barmhartigheid geeft, laat dan je linkerhand niet weten wat je rechterhand doet. 4Zo blijft je gift in het verborgene, en jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

5En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 6Maar als jullie bidden, trek je dan terug in je huis, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

Matteüs 6:1-6NBV21Open in de Bijbel

16Wanneer jullie vasten, doe dan niet als de huichelaars met hun sombere gezichten, want zij vertrekken hun gezicht om iedereen te laten zien dat ze aan het vasten zijn. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon al ontvangen. 17Maar als jullie vasten, was dan je gezicht en wrijf je hoofd in met olie, 18zodat niemand ziet dat je aan het vasten bent, alleen je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader, die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen.

19Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. 20Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. 21Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Matteüs 6:16-21NBV21Open in de Bijbel

Door Rosaliene Israël

Het goede leven draait volgens de evangelist Matteüs niet om uiterlijk of religieus vertoon; onze innerlijke levenshouding is wat telt. Gaven geven, bidden en vasten, je doet het niet voor de bühne, maar vanwege de achterliggende intentie. Ook al doet de groeiende populariteit van het fenomeen vasten anders vermoeden: een waarachtige innerlijke levenshouding bereiken we niet door onszelf allerlei dingen op te leggen of te ontzeggen, maar door ons af te vragen hoe we ons tot God verhouden.

Net zoals je eens in de zoveel tijd met een partner of vrienden de balans kunt opmaken – wat je van de relatie hoopt en verwacht en wat je daaraan zelf denkt bij te dragen – daagt Matteüs 6 uit tot een geestelijke relatie-check-up tussen mijzelf en God.

Een beproefde manier om dat vorm te geven, is de geestelijke inquiry. Inquiry is een meditatievorm die bijvoorbeeld beoefend wordt in mindfulness-trainingen. Je zou het kunnen omschrijven als een vorm van verdiepende dialoog, waarbij het gaat om luisteren met het hart. Je kunt deze oefening in je eentje doen, maar nog mooier misschien wel met een mede-tochtgenoot in leven en geloven.
De een stelt de ander de volgende twee vragen:

1. Wat betekent waarachtig leven voor mij?
2. Wat belemmert mij om dat te doen?

De ander geeft antwoord op beide vragen, en als hij/zij even stilvalt, herhaalt de eerste de vragen en beantwoordt de ander ze opnieuw. Doe dit ongeveer 10 minuten. Daarna draaien de rollen om.

Door zo onbevooroordeeld naar elkaar te luisteren, help je elkaar om tot de kern te komen van waar het in leven en geloven om draait: een waarachtige innerlijke levenshouding. Iets waar we juist in deze gekke en onzekere tijd zo’n behoefte aan hebben.

 

Over de auteur

Rosaliene Israël is Predikant-scriba van de Protestantse Gemeente Amsterdam en promovenda aan de Protestantse Theologische Universiteit, waar ze onderzoek doet naar christelijke leefgemeenschappen.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons