Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

De berg op, en ook weer af, het goede leven in

Bijbeltekst(en)

9Daar ging hij een grot binnen om er de nacht door te brengen.

Toen richtte de HEER zich tot hem met de woorden: ‘Elia, wat doe je hier?’ 10Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 11‘Kom naar buiten,’ zei de HEER, ‘en treed hier op de berg voor Mij aan.’ En daar kwam de HEER voorbij. Er ging een grote, krachtige windvlaag voor de HEER uit, die de bergen spleet en de rotsen aan stukken sloeg, maar in die windvlaag bevond de HEER zich niet. Na de windvlaag kwam er een aardbeving, maar in die aardbeving bevond de HEER zich niet. 12Na de aardbeving was er vuur, maar in dat vuur bevond de HEER zich niet. Na het vuur klonk het gefluister van een zachte bries. 13Toen Elia dat hoorde, sloeg hij zijn mantel voor zijn gezicht. Hij kwam naar buiten en ging in de opening van de grot staan. Toen klonk een stem, die tegen hem zei: ‘Elia, wat doe je hier?’ 14Elia antwoordde: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten, maar de Israëlieten hebben uw verbond met hen naast zich neergelegd, uw altaren verwoest en uw profeten gedood. Ik ben als enige overgebleven, en nu hebben ze het ook op mijn leven voorzien.’ 15De HEER zei tegen Elia: ‘Keer terug en ga naar de woestijn van Damascus. Daar aangekomen moet je Hazaël tot koning van Aram zalven. 16Jehu, de zoon van Nimsi, moet je zalven tot koning van Israël, en Elisa, de zoon van Safat, uit Abel-Mechola, moet je tot je eigen opvolger zalven. 17Wie ontkomt aan het zwaard van Hazaël, zal gedood worden door Jehu. En wie ontkomt aan het zwaard van Jehu, zal gedood worden door Elisa. 18Maar Ik zal in Israël zevenduizend mensen overlaten die niet voor Baäl hebben geknield en hem niet hebben gekust.’

1 Koningen 19:9-18NBV21Open in de Bijbel

Door Elsbeth Gruteke

Heb je weleens in de bergen gewandeld? Als ik een wandelroute van te voren bekijk denk ik altijd, ach, dat hoogteverschil valt wel mee. Maar als ik dan aan het lopen ben dan is het toch weer anders. Het begint altijd goed: frisse lucht, een goed gevulde rugzak, … maar na een tijdje is de weg toch wel lang en het duurt eindeloos voordat er niet achter elke bocht nog een bocht verschijnt.
Maar dat geploeter en gezwoeg verdwijnt als sneeuw voor de zon als ik op de top van de berg aankom. Het uitzicht is fantastisch. Je voelt de voldoening van de inspanning. Vaak is het ook heel stil op een berg. Je hoort niets van het geluid dat in het dal is; auto’s, treinen, mensen. Nee, op de berg vind je stilte, een paar vogels die fluiten, het suizen van de wind, bladeren die ritselen. Stilte. En ook in jezelf kan het dan stil worden. Ruimte ontstaat.

Bergervaringen
In de Bijbel vinden we vaker verhalen waarbij een mens God ontmoet op een berg. Piekervaringen kun je dat noemen. Misschien ken je ze wel uit je eigen leven. Een ervaring waarbij je heel duidelijk God ontmoette. Je werd geraakt. Een moment waaraan je nog wel eens terugdenkt omdat het zo bijzonder was. Het geeft je kracht, zo’n ervaring. Elia ervaart dat heel duidelijk in die zachte fluisterende bries. Bergervaringen zijn intiem, ze laten zien wat er in ons hart gebeurt. Wat zijn jouw bergervaringen?

Naar beneden
Wat een overeenkomst is bij deze ervaringen, is dat ze weer voorbij gaan. Dat er een moment komt waarop je het ‘gewone’ bestaan weer ingaat. Ik heb zelf weleens gedacht: kon ik hier maar altijd blijven, dicht bij God. Maar dat is niet de bedoeling. Elia krijgt een nieuwe opdracht en daalt weer af van de berg. Vanuit de ervaring op de berg komt beweging voort, handelen, werk doen, op pad gaan, het goede leven in.

Ga bij jezelf na wat jou kracht geeft om alle verantwoordelijkheden die jij hebt te kunnen dragen. De stilte die Elia opzoekt, spreekt die jou ook aan? Hoe zou je aan dat verlangen vorm kunnen geven?

 

Over de auteur

Elsbeth Gruteke is predikant van de Protestantse Gemeente Zeewolde en radiopresentator bij de Evangelische Omroep

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.12
Volg ons