Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Betekenisvolle maaltijden

Bijbeltekst(en)

Het leven van de eerste gemeente

43De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. 44Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. 45Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. 46Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. 47Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered.

Handelingen 2:43-47NBV21Open in de Bijbel

Door Marleen Blootens

Betekenisvolle maaltijden: de Bijbel staat er vol van. Het is een aansprekend beeld voor mensen die – zoals ik – goed leven altijd met lekker eten associëren. Misschien herken je dat zelf ook wel. In dit jaar van afstand en gesloten horeca mis ik de ontmoeting rond de maaltijd. Met mijn gemeente, met mijn vrienden en familie. Een mooie en lekkere maaltijd doet iets voor de kwaliteit van het gesprek. De (tijdelijke) maatregel die ons dringend adviseert om alleen met een heel beperkt aantal mensen samen te komen in ons huis, snijdt diep in dat levensgevoel en in onze behoefte. Want de maaltijd delen, is een manier om je leven te delen. We hebben voedsel nodig om van te leven, maar we weten meer dan ooit hoe we ook de ontmoeting nodig hebben om ons leven kwaliteit te geven.

De maaltijd staat centraal in het christelijk leven, al vanaf het prilste begin van de kerk. Dat lezen we in de Handelingen van de Apostelen. De maaltijd waar vermoedelijk de woorden klonken die Jezus doorgaf op de avond voor zijn sterven. Een maaltijd waarover dank werd uitgesproken. Om elke dag te oefenen in het geloof dat wat wij eten een geschenk van Gods goedheid is. Daarom is een maaltijd in eerste instantie niet alleen voor jezelf, maar bedoeld om te delen. Zoals Jezus zichzelf deelde, zo delen wij wat wij ontvangen.

Overal waar de kerk op dit moment pioniert en waar nieuwe vormen van kerk-zijn ontstaan, organiseren mensen een maaltijd. Natuurlijk past dat tegenwoordig in onze cultuur. Maar tegelijk is het veel méér dan dat. Elke maaltijd verwijst naar de tafel van de Heer. Juist dóór het avondmaal leren we dat te zien. Elke maaltijd, elk glas wijn dat wij delen, zelfs elke dagelijkse boterham die we gedachteloos naar binnen schuiven; ze verwijzen naar een gulle God die ons toevertrouwt aan elkaar. Of zoals ik las bij Tish Warren, een Amerikaanse theologe: ‘Het avondmaal is een gemeenschappelijke maaltijd die ons van louter individualistische consumenten maakt tot mensen die – samen – in staat zijn om Christus te weerspiegelen in de wereld’.

Voor iedereen die zich aangesproken voelt door het plaatje uit Handelingen, geldt dat aanschuiven aan tafel een manier is om je geloof te oefenen. Het is een liturgie voor elke dag.

Opdracht:
Schrijf een dankgebed dat past bij iedereen die weleens aan jouw tafel zit. En voer samen eens het gesprek over wat je zou kunnen uitdelen van de maaltijd en aan wie.

 

Over de auteur

Marleen Blootens is predikant in Rotterdam Overschie

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.6
Volg ons