Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 6

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Mozes; zijn vlucht naar Midjan

1Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam. 2Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Ze zag hoe mooi het kind was en hield het verborgen, drie maanden lang. 3Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl. 4De zus van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.

5Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen. 6Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’ 7Toen kwam de zus van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’ 8‘Ja, doe dat maar,’ antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen. 9De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het. 10Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want,’ zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

Exodus 2:1-10NBV21Open in de Bijbel

Op dag 3 lazen we over het dienstmeisje van de vrouw van Naäman, dat een belangrijke rol speelde in het plan van God. Maar zij is niet het enige kind in de Bijbel dat de geschiedenis veranderd heeft. Vandaag lezen we het verhaal over baby Mozes. Weer een bekend Bijbelgedeelte, maar we letten dit keer vooral op de rol van zijn zus, Mirjam. Zij was nog een kind, maar speelt toch een sleutelrol in de bestemming van het volk van Israël.
In die tijd moesten alle pasgeboren Hebreeuwse jongetjes in de rivier de Nijl worden gegooid. Maar Mozes overleefde, doordat zijn moeder hem in een mandje op de rivier legde, waarna een Egyptische vrouw hem vond. Mirjam zorgde er vervolgens voor dat Mozes door zijn eigen ouders kon worden opgevoed. Zo groeide hij op in een gelovig gezin en kon hij God leren kennen. Daardoor kon hij later, toen hij volwassen was, Gods plan met zijn leven uitvoeren: zijn volk bevrijden uit de slavernij. Stel je eens voor wat er gebeurd was als Mirjam niet aan de oever had staan kijken wat er met het mandje was gebeurd… Of als zij niet de moed had gehad om te zeggen dat zij wel iemand wist die voor baby Mozes kon zorgen. We weten het niet omdat het niet zo gegaan is, maar in elk geval speelde Mirjam hier een essentiële rol in het verhaal. Opnieuw benadrukt God hier dat kinderen voor Hem enorm belangrijk zijn. Of beter gezegd: onmisbaar!

Ook in onze tijd zijn kinderen onmisbaar. Regelmatig maken ouders mee dat hun kinderen op een bepaald moment precies het juiste zeggen of doen, wat hen als ouders verder helpt in hun geloof. Onderschat niet wat een enorme impact iets wat heel klein lijkt – het gebed of een lied van een kind – kan hebben.
Laten we bidden: ‘Vader, dank U wel dat U kinderen zo waardevol hebt gemaakt. Open vandaag mijn ogen om te zien welke invloed kinderen hebben in uw plannen met mij en met anderen.’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons