Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 5

Bijbeltekst(en)

40Het kind groeide op, werd sterk en was vervuld van wijsheid; Gods genade rustte op Hem.

De twaalfjarige Jezus in de tempel

41Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. 42Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. 43Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat zijn ouders het wisten. 44In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. 45Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. 46Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. 47Allen die Hem hoorden stonden versteld van zijn inzicht en zijn antwoorden. 48Toen zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en zijn moeder zei tegen Hem: ‘Kind, wat heb Je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar Je gezocht.’ 49Maar Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebt u naar Me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?’ 50Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. 51Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun gehoorzaam. Zijn moeder bewaarde alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. 52Jezus groeide verder op en zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Lucas 2:40-52NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we dat Jezus zei dat het belangrijk is om de weg te openen zodat kinderen bij God kunnen komen. Wist je dat Hij dit uit eigen ervaring zei? We lezen vandaag het verhaal dat zich afspeelt toen Jezus zelf een kind was. Toen Hij twaalf jaar oud was, mocht Hij voor het eerst mee naar Jeruzalem voor de viering van Pesach. Hij vond het heerlijk om in de tempel te zijn. Hij voerde gesprekken met de Bijbelgeleerden. Hij was bezig met de dingen van zijn Vader. Dat deed Hij zo graag, dat zijn ouders Hem zelfs kwijtraakten. In de verzen 40 en 52 lezen we dat Hij groeide in wijsheid. Door bij de Vader te zijn, leerde Hij belangrijke levenslessen.
Wat fijn dat zijn ouders, Jozef en Maria, Hem meenamen zodat Hij in de tempel kon zijn.
Op welke manier geef jij je kinderen de ruimte om bij de Vader te zijn en zo te leren over Hem? Dat kan in de kerk zijn, maar ook door thuis met ‘de dingen van de Vader’ bezig te zijn. Zo kunnen ook zij groeien in wijsheid.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons