Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 4

Bijbeltekst(en)

13Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem; ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, 14zei Jezus: ‘Laat die kinderen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ 15En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Matteüs 19:13-15NBV21Open in de Bijbel
Het koninkrijk van God binnengaan

13De mensen probeerden kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken, maar de leerlingen berispten hen. 14Toen Jezus dat zag, wond Hij zich erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 15Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan.’ 16Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen op te leggen.

Marcus 10:13-16NBV21Open in de Bijbel

15De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. 16Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei: ‘Laat ze bij Me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. 17Ik verzeker jullie: wie niet als een kind het koninkrijk van God ontvangt, zal er zeker niet binnengaan!’

Lucas 18:15-17NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we hoe mooi de pure, kinderlijke onbevangenheid is. We ontdekten hoe enorm belangrijk dit is in het koninkrijk van God. Dat lezen we ook in het Bijbelgedeelte van vandaag over de kinderzegening. Bijzonder is dat dit gedeelte in drie van de vier evangeliën is opgenomen. Kennelijk had het indruk gemaakt, en vond men het belangrijk om dit door te vertellen.
In dit gedeelte zegt Jezus dat wij moeten worden als de kinderen. Weer zien we dat God waarde hecht aan kinderlijke onbevangenheid.
Dank God vandaag voor de pure, onbevangen houding van jouw kinderen of van kinderen in je omgeving.

In het Bijbelgedeelte over de kinderzegening lezen we ook dat Jezus zegt: ‘Laat de kinderen bij mij komen en houd ze niet tegen!’ Dat gold niet alleen voor de leerlingen die de kinderen toen tegenhielden, maar het geldt ook voor ons vandaag. Hoe maken wij de weg vrij voor kinderen om bij Jezus te komen? Nemen we ze mee naar een kerk waar ze het naar hun zin hebben, waar ze graag komen? Als ze het fijn hebben in de kerk, zijn ze makkelijker in staat hun hart te openen voor Jezus.
Denk er vandaag eens over na of jouw kerk aantrekkelijk is voor kinderen, of wat je eraan zou kunnen doen om dit te bevorderen. Bid dit gebed: ‘Jezus, U zei ons om de kinderen niet tegen te houden, maar ze bij U te laten komen. Het is mijn verlangen kinderen bij U te brengen. Op welke manier zou ik dit kunnen doen, of hoe zou ik hieraan kunnen bijdragen?’

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons