Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 3

Bijbeltekst(en)

De genezing van Naäman

1Naäman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de HEER had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan een huidziekte die onrein maakt. 2Nu hadden de Arameeërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd, dat als slavin diende bij de vrouw van Naäman. 3Zij zei tegen haar meesteres: ‘Ach, kon mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen.’ 4Naäman ging naar zijn heer en vertelde hem wat het meisje uit Israël had gezegd. 5Daarop zei de koning van Aram: ‘Ga erheen. Ik zal u een brief meegeven voor de koning van Israël.’

Naäman ging op weg, met tien talent zilver bij zich, zesduizend sjekel goud en tien stel kleren. 6In de brief die hij aan de koning van Israël overhandigde, stond het volgende: ‘Met deze brief stuur ik mijn dienaar Naäman naar u toe, om door u van zijn huidziekte te worden genezen.’ 7Zodra de koning van Israël de brief gelezen had, scheurde hij zijn kleren en riep uit: ‘Ben ik soms God, dat ik kan beschikken over leven of dood? Hij stuurt mij deze man om hem van zijn ziekte te genezen. Let op mijn woorden: hij is uit op een conflict met mij!’ 8Toen de godsman Elisa hoorde dat de koning van Israël zijn kleren had gescheurd, liet hij hem vragen: ‘Waarom hebt u uw kleren gescheurd? Laat die man bij mij komen, dan zal hij merken dat er in Israël een profeet woont.’

9Naäman reed met zijn wagen naar het huis van Elisa. 10Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: ‘Baad u zevenmaal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn.’ 11Kwaad ging Naäman weg. ‘Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen,’ zei hij. ‘En dat hij de naam van de HEER, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken, en zo de ziekte zou wegnemen. 12Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daarin niet kunnen baden om rein te worden?’ Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. 13Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: ‘Maar meester, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: “Baad u, en u zult weer rein worden,” moet u dat zeker doen.’ 14Hierop daalde Naäman af naar de Jordaan en dompelde zich daar zevenmaal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein.

2 Koningen 5:1-14NBV21Open in de Bijbel

Op dag 1 van dit dagboekje ontdekten we dat God graag voor kinderen zorgt, en gisteren lazen we dat wij daarin een rol mogen spelen.
Vandaag lezen we een Bijbelgedeelte dat vooral bekend is om het wonder dat erin gebeurt, namelijk dat Naäman geneest, ondanks zijn eigenwijsheid. Maar nu kijken we vanuit een ander perspectief naar dit verhaal, onze blik gericht op een kind.
In het eerste gedeelte lezen we dat een jong meisje slachtoffer wordt van invallen in Israël. Misschien was zij die dag wel heerlijk aan het spelen met haar poppen, of in de tuin. Ruw wordt ze weggerukt uit haar spel, en gevangengenomen. Ze moet als dienstmeisje werken voor Naämans vrouw.
Ondanks de vreselijke dingen die haar zijn overkomen, draagt dit meisje iets bijzonders met zich mee. Zij had vóór de inval in Israël geleerd over God en zijn grote kracht. Ze wist dat God wonderen van genezing kan doen. Ook had ze geleerd de mensen om haar heen lief te hebben, al werd ze gedwongen hun dienstmeisje te zijn. Dit zorgt ervoor dat ze op een dag in haar spontaniteit zegt dat ze zou willen dat Naäman de profeet in Samaria kon bezoeken. Die zou hem kunnen genezen!
De onbevangen uitspraak van dit meisje leidt er uiteindelijk toe dat Naäman wordt genezen. Wat een wonder!

Ik geloof dat God door dit Bijbelgedeelte heen wil benadrukken hoe belangrijk kinderen voor Hem zijn. Juist die kinderlijke spontaniteit is van enorme waarde in het koninkrijk van God. Jonge kinderen kunnen in hun onbevangenheid van alles zeggen waar wij als volwassenen ons soms misschien wel voor schamen. Maar voor God is het belangrijk. Hij gebruikt kinderen om zijn zegen te brengen in deze wereld.
Let er vandaag of de komende dagen eens op welke mooie uitspraken je kinderen doen. Wellicht zijn die meer tot zegen dan je denkt. 

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.16
Volg ons