Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Dag 2

Bijbeltekst(en)

31Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal Hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. 32Dan zullen alle volken voor Hem worden samengebracht en zal Hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; 33de schapen zal Hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. 34Dan zal de koning tegen de groep aan zijn rechterzijde zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. 35Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op, 36Ik was naakt en jullie kleedden Mij. Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 37Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? 38Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en opgenomen, U naakt gezien en gekleed? 39Wanneer hebben wij gezien dat U ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar U toe gekomen?” 40En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan.”

Matteüs 25:31-40NBV21Open in de Bijbel

Gisteren lazen we dat God zich ontfermt over ieder kind. Hij hoort hun hulpgeroep en voorziet in wat ze nodig hebben.
Vandaag lezen we dat God ook ons hierin wil betrekken. Wij mogen zijn handen en voeten zijn, en omzien naar onze kinderen en de kinderen om ons heen. In het laatste vers dat we vandaag lezen, staat dat alles wat we voor één van de minste van Jezus’ broeders doen, we voor Hem doen. Kinderen behoren zeker tot Jezus’ broeders.
Denk eens aan jouw kinderen. Waaraan hebben zij behoefte? Misschien aan jouw volle aandacht. Of misschien juist aan een duidelijke regel met bijbehorende consequentie.
Je kunt ook denken aan kinderen in je omgeving. Wat hebben zij nodig? Wellicht hebben ze behoefte aan iemand die eens echt naar ze luistert. Of aan iemand met wie ze een middag ontspannen iets leuks kunnen doen. Bijvoorbeeld als hun eigen ouders er even niet toe in staat zijn dat te geven. Alles wat je voor een kind doet, doe je voor Jezus.
Welke kinderen kun jij vandaag of de komende dagen iets van Jezus’ liefde laten zien?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons