Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Weerwoord

Bijbeltekst(en)

17De HEER dacht: Waarom zou Ik voor Abraham geheimhouden wat Ik van plan ben?

Genesis 18:17NBV21Open in de Bijbel

In gebed naderen wij tot God, en nadert God tot ons. Er is dus tweerichtingsverkeer: wij spreken en God luistert, wij luisteren en God spreekt. Soms gaat dat heel rustig, zoals het leven soms ook voortkabbelt. Maar op andere momenten kan het flink knetteren – in je leven, en ook in je relatie met God. Misschien heb je wel te maken met tegenslag of onrecht, en begrijp je niet waarom God dit allemaal laat gebeuren. Je roept het naar Hem uit, je verzet je tegen Gods aanpak.

Ook in de Bijbel schreeuwen mensen het uit naar God. Soms gaan ze zelfs met Hem in discussie. Abraham doet dat bijvoorbeeld (Genesis 18), en ook Mozes stelt openlijk zijn vraagtekens bij Gods plannen (Exodus 3). Ze benaderen God vol eerbied, maar zijn tegelijk niet bang om weerwoord te hebben.

Abraham zegt bijvoorbeeld: ‘Nu ik eenmaal zo vrij ben geweest de Heer aan te spreken, hoewel ik niets dan stof ben…’ en: ‘Ik hoop dat u niet kwaad wordt, Heer, wanneer ik het nog één keer waag iets te zeggen…’ Hij komt als het ware met gebogen hoofd naar God toe, maar schroomt vervolgens niet om zijn kritische vragen bij Hem neer te leggen: ‘Stel nou dat…’ en: ‘Dat kunt u toch niet doen!’

Het opvallende is dat Abraham en Mozes allebei antwoord blijven krijgen op de vragen die zij stellen. Hoewel de gemoederen hoog kunnen oplopen, blijft God spreken en luisteren. Hij is daar niet te hoogverheven voor en Hij wijst zijn tegenstribbelende kinderen niet de deur. Dat zegt iets over het karakter van de band die God heeft met Abraham en Mozes. En het zegt ook iets over de band die Hij met ons wil hebben. God loopt niet weg als Hij met weerwoord of bezwaren te maken krijgt. Ook wanneer wij niets van Hem begrijpen, wil Hij met ons in gesprek zijn en blijven.

Heb jij wel eens moeite met Gods plannen? Wat doe jij op zulke momenten?

 

Geschreven door Lianne van Dijk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons