Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Hij is erbij

Bijbeltekst(en)

6Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden.

Filippenzen 4:6NBV21Open in de Bijbel

Het lijken onmogelijke opdrachten: wees over niets bezorgd en dank God in al je gebeden. Toch moedigt Paulus ons aan om hiernaar te streven. Eerder zegt hij ook al: wees altijd verheugd (vers 4). Al die dingen zijn haalbaar, en wel om deze reden: God is dichtbij. God zei het al tegen Mozes, en Hij zegt het ook vandaag tegen ons: ‘Ik zal er zijn. Wat er ook gebeurt, hoe je je ook voelt, Ik ben erbij.’

Vanuit dat vertrouwen mogen we ons leven leven en onze gebeden bidden. We mogen leven in verbondenheid met God, en dat is het tegenovergestelde van leven in bezorgdheid; dat is waar het woordje ‘maar’ in de Bijbeltekst van vandaag op duidt. Als je God vraagt wat je nodig hebt en Hem dankt in al je gebeden – ook als het leven tegenzit – dan word je bevrijd van de zorgen die je hart en je gedachten soms zo kunnen vertroebelen.

Dat betekent niet dat de dingen altijd precies zullen gaan zoals jij aan God gevraagd hebt. Maar het betekent wel dat je zult kunnen leven in het vertrouwen dat God bij je is en dat Hij al je zorgen wil dragen. In je gebed mag je al je zorgen aan Hem geven, je ballast op zijn schouders leggen. Hij kan en wil het dragen, omdat Hij zoveel van je houdt (1 Petrus 5:7).

Dus ben je bezorgd, heb je iets nodig of gaat het leven je juist voor de wind? Bid én dank. Want altijd geldt: God is dichtbij. Hij zal er zijn – ook wanneer het leven je zwaar valt. Op die dagen mag je weten: Hij is er, Hij hoort me, ook als ik de woorden niet kan vinden. Hij kent je hart, en door de Geest verstaat Hij elke zucht, elk onuitgesproken woord. ‘Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren’ (vers 7).

Probeer vandaag Paulus’ opdracht in de praktijk te brengen. Geef je zorgen over aan God, vraag Hem wat je nodig hebt, en dank Hem in je gebed.

 

Geschreven door Lianne van Dijk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons