Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gezonden gebeden

Bijbeltekst(en)

46Maria zei:

‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

47mijn hart juicht om God, mijn redder:

Lucas 1:46-47NBV21Open in de Bijbel

Dit zijn de eerste woorden van de lofzang van Maria. Deze lofzang wordt ook wel het ‘Magnificat’ genoemd. Het Latijnse woord magnificare betekent letterlijk ‘groot maken’. ‘Mijn ziel maakt groot de Heer.’ Maria heft haar lofzang aan als ze door haar nicht Elisabet begroet wordt. Elisabet raakt bij deze ontmoeting vol van de heilige Geest. Het lied dat Maria dan begint te zingen, is een van de mooiste liederen uit de Bijbel. Er klinken veel citaten uit het Oude Testament in door. Op de achtergrond horen we Hanna, de moeder van Samuël, zingen. Ook zij zong ooit een lofzang, uit dankbaarheid voor de geboorte van haar zoon: ‘Nu juicht mijn hart dankzij de HEER, fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER’ (1 Samuel 2:1a). Verder horen we flarden van een bekende psalm: ‘Prijs de HEER, mijn ziel, prijs mijn hart zijn heilige naam’ (Psalm 103:1).

De lofzang van Maria is een van de Bijbelse cantica. Dat zijn lofzangen in de Bijbel buiten het boek Psalmen om. Andere cantica zijn bijvoorbeeld het lied van Mirjam (Exodus 15) en, uit het Nieuwe Testament, de lofzang van Zacharias en de lofzang van Simeon (Lucas). In veel kerken wordt de lofzang van Maria in de adventstijd gezongen. En wist u dat in de kloosters dit lied dagelijks gezongen wordt? Iedere dag, bij het vallen van de avond, klinkt de lofzang van Maria. Dat gebeurt, volgens een eeuwenoude traditie, tijdens het avondgebed. We denken bij bidden vaak aan ‘vragen’, maar de cantica als onderdeel van het avondgebed laten zien dat lofprijzen Bijbels gesproken ook een belangrijke insteek van bidden is.

Maria ontvangt inspiratie om te zingen. Ze juicht om God, haar redder. In het kind in haar schoot, Jezus Christus, komt die redder heel dichtbij. Zijn naam is bevrijder. En dat zet Maria tot zingen aan. De lofzang van Maria zet ook ons aan om God de lof toe te zingen en zijn naam groot te maken. Niet alleen in de adventstijd, maar iedere dag opnieuw.

Waardoor word jij geïnspireerd? Wat zet jou tot zingen aan?

Welke (op muziek gezette) versie van de lofzang van Maria ken jij?

 

Geschreven door Hanna Rijken

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.16.20
Volg ons