Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Door de Geest geleid

Bijbeltekst(en)

18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

Efeziërs 6:18NBV21Open in de Bijbel

Als we bidden, bidden we vaak voor iets of iemand. Dat doen we met de beste bedoelingen: we vragen om een oplossing voor een probleem, om genezing of om iets anders wat we nodig hebben. Toch krijgen we niet altijd wat we willen. Jakobus schrijft daar in zijn brief ogenschijnlijk harde woorden over: ‘U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen’ (Jakobus 4:2b-3). Maar hoe weet je dan of je goed of verkeerd bidt? Mogen we God niet alles vragen?

We mogen in gebed inderdaad alles bij God neerleggen. Maar één ding mag daar altijd aan voorafgaan: we mogen ons laten leiden door de Geest. Dat heeft namelijk twee belangrijke gevolgen.

Allereerst is de Geest onze helper, onze pleitbezorger (Johannes 14:16, 17). Als wij niet weten wat we moeten bidden, doet Hij voor ons het woord. ‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten’ (Romeinen 8:26). Omdat de Geest in ons woont, weet Hij wat er in ons omgaat. En omdat de Geest één is met de Vader en de Zoon, is een woordloze zucht al voldoende om zijn boodschap over te brengen.

Ten tweede kunnen wij door de Geest loskomen van onze eigen verlangens, en onze wil in overeenstemming laten komen met die van God. ‘Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil’ (Romeinen 8:5). Uiteindelijk is dat waar het gebed om draait: jouw wil toetsen aan Gods wil, om zo niet te bidden en te leven volgens je eigen verlangens, maar volgens die van God.

Hoe begin jij normaal gesproken je gebed? Het kan een goede gewoonte zijn om je gebed te beginnen met de vraag om de leiding van de Geest.

 

Geschreven door Lianne van Dijk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.19.2
Volg ons