Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gebed en gedrag

Bijbeltekst(en)

9Als je geen gehoor geeft aan de wet,

is zelfs je gebed de HEER een gruwel.

Spreuken 28:9NBV21Open in de Bijbel

God nodigt ons uit om dicht bij Hem te komen in gebed. Geen voorwaarden, geen kleine lettertjes, we zijn bij Hem altijd welkom. Toch?

Ja. We mogen altijd bij God komen – wie we ook zijn, wat we ook doen, wat anderen ook van ons vinden. Maar om werkelijk een band met onze Abba, Vader op te kunnen bouwen, is er meer nodig dan alleen een gebed op de momenten dat het ons uitkomt. Net als in een vriendschap tussen mensen is het belangrijk dat er in onze band met God een basis is van vertrouwen, en van elkaar door en door kennen. Die basis ontwikkel je niet met een sporadisch gesprekje; die basis ontwikkel je door in het dagelijks leven met elkaar op te trekken. Dat is dus ook wat God van ons vraagt. Hij wil onderdeel zijn van ons leven, Hij wil dat wij Hem betrekken in de dingen die we doen en de keuzes die we maken.

Doen we dat niet, dan lijken we op de mensen die door de profeten in het Oude Testament nogal eens worden terechtgewezen: mensen die zich keurig hielden aan alle regels rond de eredienst, maar die in hun dagelijks leven alsnog vrolijk hun eigen weg gingen en God aan de kant schoven. Vreselijk vond God dat; Hij had liever dat ze dan maar geen offers brachten, geen diensten vierden en geen liederen zongen. Wat Hij wél wil? Gerechtigheid, gehoorzaamheid, liefde (Amos 5:21-24, Hosea 6:6, 1 Samuel 15:22).

Ons gedrag en ons gebed gaan voor God hand in hand. Door ons gebed mogen we tot Hem naderen en Hem leren kennen. Door ons gedrag mag zichtbaar worden dat we op Hem vertrouwen, dat Hij de basis is van alles wat wij doen. Zo kan ons gebed worden als een offer dat door God in liefde wordt aangenomen, en kan ons leven worden als een zichtbaar teken van Gods werk in ons: ‘Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer’ (Psalm 141:2).

Hoe wordt jouw band met God zichtbaar in je dagelijks leven?

Geschreven door Lianne van Dijk

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons