Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Is God welkom?

Bijbeltekst(en)

De geboorte van Jezus

1In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het rijk zich moesten laten inschrijven. 2Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinius over Syrië. 3Iedereen ging op weg om zich te laten inschrijven, ieder naar de plaats waar hij vandaan kwam. 4-5Ook Jozef ging op weg om zich te laten inschrijven. Samen met Maria, zijn aanstaande vrouw, die zwanger was, reisde hij van de stad Nazaret in Galilea naar Judea, naar de stad van David die Betlehem heet, aangezien hij van David afstamde. 6Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, 7en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het gastenverblijf.

Lucas 2:1-7NBV21Open in de Bijbel

20Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met Mij.

Openbaring 3:20NBV21Open in de Bijbel

Toen de moeder van Jezus, Maria, hoogzwanger was, konden Jozef en zij geen plek vinden in Betlehem om te verblijven. Er was voor hen geen plaats in het gastenverblijf. En in Matteüs 2:13-15 lezen we dat het jonge gezin moest vluchten naar Egypte, omdat Herodes Jezus zocht om Hem te doden. De wereld lijkt Jezus niet gastvrij te willen ontvangen. Dat blijkt ook wanneer Jezus tijdens zijn onderwijs steeds weer met de dood wordt bedreigd, totdat Hij uiteindelijk wordt veroordeeld tot de kruisdood. Jezus is niet welkom op de aarde, en dat terwijl Hij ons belooft dat we bij Hem altijd welkom zijn (‘wie klopt, zal worden opengedaan’; Matteüs 7:7).

In Openbaring lezen we dat Jezus aan de deur staat en dat Hij aanklopt. Hoe gastvrij ben je voor Hem?

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons