Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Gods uitnodiging

Bijbeltekst(en)

1Daarop vertelde Jezus hun opnieuw een gelijkenis: 2‘Het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die een bruiloftsfeest gaf voor zijn zoon. 3Hij stuurde zijn dienaren eropuit om de genodigden voor de bruiloft bijeen te roepen, maar die wilden niet komen. 4Daarna stuurde hij andere dienaren op pad met de opdracht: “Zeg tegen de genodigden: ‘Ik heb het feestmaal bereid, ik heb mijn stieren en het mestvee laten slachten. Alles staat klaar, kom dus naar de bruiloft!’” 5Maar ze negeerden hen en vertrokken, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. 6De overigen namen zijn dienaren gevangen, mishandelden en doodden hen. 7De koning ontstak in woede en stuurde zijn troepen eropaf, hij liet de moordenaars ombrengen en hun stad in brand steken. 8Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren: “Alles staat klaar voor het bruiloftsfeest, maar de genodigden waren het niet waard. 9Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt.” 10De dienaren gingen de straat op en brachten alle mensen die ze tegenkwamen bijeen, zowel goede als slechte. En de bruiloftszaal vulde zich met gasten voor de maaltijd.

Matteüs 22:1-10NBV21Open in de Bijbel

Jezus vertelt een verhaal over een groots feest. Het koninkrijk van de hemel is te vergelijken met een bruiloftsfeest. Maar alle mensen die de vader van de bruidegom uitnodigt, zijn te druk met andere dingen. Daarom nodigen zijn dienaren iedereen uit die zij tegenkomen, zowel goede als slechte mensen. God is gastvrij voor iedereen.

De Bijbel spreekt er meerdere keren over dat God een maaltijd voorbereidt waar wij welkom zijn (Psalm 23, Openbaring 19 en denk bijvoorbeeld ook aan het Avondmaal). Ook in het verhaal van de Emmaüsgangers blijkt Jezus de Gastheer te zijn (Lucas 24). Jezus loopt met de reizigers mee, de mannen nodigen Hem uit, maar Hij is Degene die het brood deelt en hen uitnodigt ervan te nemen. Zo wil Jezus ook ons gastvrij ontvangen. Nu, en straks op het grote bruiloftsfeest.

Luister eens naar het lied ‘Thuis’ (Sela). Kun je geloven dat God dit ook tegen jou zegt?

Dit was de laatste aflevering van het leesplan over Gastvrijheid. Wij zouden het erg waarderen als je ons laat weten wat je er van vond.
Wil je verder lezen? Misschien is dit wat voor je:

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschapv.4.18.8
Volg ons